Kántorok számára tartottak rekollekciós napot Nagybányán

0
221

A nagybányai esperesség, valamint a máramarosszigeti főesperesség kántorai és egyházzene-művelői számára tartottak szakmai és lelki napot szombaton, 2023. november 18-án Nagybányán, a Szentháromság-plébánia Boldog Scheffler János vértanú püspökről elnevezett közösségi házában.


Négy kántor vett részt a rekollekción: Péter Bernadette és Posz Vilmos-Tamás a nagybányai, Blegya-Eiben Gellért, Kassay Zoltán pedig a máramarosszigeti esperességből. Jelen volt továbbá Bândăroiu Alexandru segédlelkész, valamint Melega Ferenc gyakorlati éves teológiai hallgató.
A találkozó témáját advent vasárnapjainak gregorián proprium (változó) tételei képezték: introitus (kezdőének), graduale (olvasmányközi ének), alleluja, offertorium (felajánlási ének) és a communio (áldozási ének). A téma vezetője Posz Vilmos-Tamás, a nagybányai Szentháromság-templom kántora volt.


A fogalmak tisztázását követően bemutatták a Graduale Romanumot, az egyház hivatalos énekes könyvét, majd annak magyar fordítását, a Graduale Hungaricumot.


A Graduale Romanum adventi vasárnapjainak díszes változó tételeinek meghallgatása után, ugyanazt elénekelték a Graduale Hungaricumból magyarul is. Ez hozzájárult az ünnepélyes gregorián fogalmának tisztázásához mindenki számára.
A résztvevők begyakorolták advent vasárnapjainak változó énekeit is, bátorítva ezek éneklését azokban a templomokban is, ahol ezek még nem, vagy nem teljes mértékben hangzottak el.

Kép és szöveg: nagybányai Szentháromság-plébánia

MEGOSZTÁS