Fontos, hogy Isten kegyelmét továbbadjuk egymásnak – Bérmálás a temesvári, váradi és a szatmári egyházmegyében

0
232
Fotó: Ciucur Losonczi Antonius

„Iratkozzunk be a Szentlélek iskolájába! Hívjuk őt mindennap, hogy egyházként együtt járjunk, tanulékonyan őfelé és nyitottan a világra” – mondta Ferenc pápa. Pünkösdkor, illetve az azt megelőző héten egyházmegyéinkben több fiatalnak szolgáltatták ki a bérmálás szentségét. A temesvári egyházmegyében Pál József Csaba megyés püspök május 21-én és 27-én bérmálta meg a fiatalokat, és kérte rájuk a Szentlélek kiáradását. A váradi egyházmegyében Böcskei László szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a fiataloknak május 28-án, és szintén pünkösdvasárnap bérmálta meg a fiatalokat Schönberger Jenő püspök a szatmári egyházmegyében.

Bérmálás a temesvár-józsefvárosi közösségben

Pünkösd szombatján, május 27-én Pál József Csaba temesvári megyés püspök 32 fiatalt és 2 felnőttet bérmált meg a temesvár-józsefvárosi templomban. A fiatalok felkészítését Szilvágyi Zsolt plébános és Szabó Tiberiu segédlelkész végezte.

Az egyház új felnőtt keresztényeinek kívánjuk, hogy éljenek mindig a Szentlélekben és életük teremjen gazdagon gyümölcsöket őáltala, ővele és őbenne!

Forrás: Hittan.ro

Bérmálás a temesvári bolgár közösségben

A temesvári bolgár közösség ünnepi szentmisére gyűlt össze a Notre Dame-zárdatemplomban május 21-én, ugyanis 48 fiatal részesült a bérmálás szentségében. A fiatalok Augustinov György plébános vezetésével több héten keresztül vettek részt felkészítő hittanórán.

A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök volt, aki imájával a Szentlélek kiáradását kérte a bérmálkozókra. Koncelebráltak: Piry Radulov vingai plébános és Demeter Salman nagylaki plébános. A szentmise zenei szolgálatát a templom énekkara látta el.

A szentmise kezdetén a megyés püspököt a közösség és az egyháztanács nevében köszöntötték, majd Augustinov György plébános intézett üdvözlő szavakat a főpásztorhoz. Utalva a fiatalokkal való találkozásra és beszélgetésre, a megyés püspök hangsúlyozta: „Az a legszebb templom, amelyet megöltenek a hívek, és ma ez a templom zsúfolásig telt. Nem csupán emberekkel van tele, hanem hittel is. Elbeszélgettem a fiatalokkal, és egyikük megkérdezte tőlem: miért olyan fontos a bérmálás? Szép volt, ahogyan a többiek válaszoltak neki. Láttuk, milyen fontos az, hogy Isten kegyelmét továbbadjuk egymásnak.”

Homíliájában a főpásztor a következőképpen fogalmazott: „Higgyünk Istenben, bízzunk Benne, amikor kér tőlünk valamit. Hallgassunk rá, amikor szól hozzánk. A fiatalok olyan szépen válaszoltak arra a kérdésre, hogy mi az imádság, amikor azt mondták: az ima Istennel való beszélgetés, párbeszéd Istennel. Amikor beszélünk Hozzá, hallgassuk meg az ő válaszát is. És hogyan válaszol nekünk Isten? Kétféleképpen: a lelkünkben és az eseményeken keresztül. Olyan dolgok történhetnek az életünkben, amelyek nem véletlenek. Ő így akar vezetni minket.”

Ezt követően a fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, majd bérmaszüleik kíséretében az egyházmegye püspöke elé járultak, aki krizmával keresztet rajzolt a fiatalok homlokára e szavak kíséretében: vedd a Szentlélek ajándékának jelét!

A szentmise végén a helyi plébános és egy megbérmált fiatal köszönetet mondott a főpásztornak a második szentség kiszolgáltatásáért. Végezetül Pál József Csaba megyés püspök Isten kegyelmét kérte a bérmálkozókra és főpásztori áldásban részesített minden jelenlévőt.

Forrás: temesvári püspökség sajtóirodája

Bérmálás a váradi székesegyházban

Böcskei László megyés püspök 21 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a nagyváradi székesegyházban május 28-án, pünkösdvasárnsp 11 órai kezdettel. A fiatalok felkészítését Pék Sándor plébános végezte.

A Szentlélek kiáradásának ünnepén, mely egyben a bérmálás szentsége kiszolgáltatásának ünnepe is, Böcskei László megyés püspök a bérmálkozókhoz szólva úgy fogalmazott: úgy álljatok meg Isten előtt, hogy engedjétek, hogy ő működhessen bennetek, hogy őt hordozhassátok. Fogadjátok el nyitott szívvel, ha ezt teszitek biztonságban lesztek. És akárcsak az apostoloknak, nektek is helyetek és küldetésetek lesz, akármerre jártok: hirdetni az örömhírt az egész világban. Ha így cselekedtek, boldogabb és szerethetőbb lesz a környezet, amiben éltek – mondta a főpásztor.

Forrás: Nagyváradi egyházmegye

Bérmálás a szatmári székesegyházban

A szatmárnémeti székesegyházban Schönberger Jenő püspök 38 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét május 28-án.