A búcsúban egy lehettünk!

0
636

Istennek hála, hogy gördülékenyen és békésen zajlott le a csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsú. Mindez a zarándoktestvérek fegyelmezettségét dicséri. Azt mutatja, hogy nem tévesztették szem elől a búcsú eredeti, vallásos célját és értelmét: a Szűzanya-tisztelet, a lelki megújulás szándékát. Az erdélyi ferencesek hálásak mindenkinek, aki a búcsú megszervezéséhez, méltó ünnepléséhez hozzájárult.

Mint minden évben, így 2023-ban is Csíkszereda számos intézménye járult hozzá ahhoz, hogy a Csíksomlyóra zarándoklók biztonságban legyenek, és áhítatuknak megfelelő körülményeket biztosíthassunk.

Ezért a Kisebb Testvérek Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartománya és a Gyulafehérvári Érsekség nevében köszönetünket fejezzük ki Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, Hargita Megye Tanácsának, a megyei és a csíkszeredai rendőrségnek, illetve csendőrségnek, a Hargita Megyei Mentőszolgálatnak, a Sürgősségi Esetek Felügyelőségének, a helyi mentősöknek, a Caritas elsősegélynyújtó önkénteseinek, az Eco-Csík köztisztasági vállalatnak, a Mozgássérültek Egyesületének, a Duna Televízió és az Erdélyi Mária Rádió, valamint a többi televízió- és rádiótársaság munkatársainak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a búcsú közvetítése által egy lehessünk.

Önzetlen és önkéntes munkájukért köszönet illeti az önkénteseket, akik a kegytemplom előtti téren és a nyeregben eligazították a zarándokokat, továbbá azokat a paptestvéreket, akik vállalták a zarándokok gyóntatását, valamint a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjait és tanárait, a kántor urakat, a kegytemplom kórusát, a rendezőket, a sekrestyében dolgozókat és segítőiket, illetve a vendégfogadásban segítséget nyújtó konyhásokat és a cserkészeket!

Hisszük, hogy a jó ügy érdekében tanúsított összefogásunk, áldozatunk kedves a Szűzanyának, aki fiához, Jézushoz vezet bennünket!

Az Úr áldása legyen minden jószándékú testvérünkkel. Hálásan köszönünk mindenkinek minden segítséget! Isten fizesse!

A ferences testvérek