Családpasztorációs munkatársak találkoztak

0
191

A moldovai Traian helység Gaudium et Spes központjában Pál József Csaba temesvári püspök, a Romániai Püspöki Konferencia Családpasztorációs Bizottságának elnöke kezdeményezésére március 14-16. között találkoztak a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyék, valamint a kisinyovi egyházmegye családpasztorációs munkatársai.

A rendezvény középponti témáját a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának a Katekumenális felkészítés a házasságra. Lelkipásztori iránymutatások a részegyházak számára című dokumentum képezte. Meghívott előadó Renzo Bonetti, az olasz püspöki kar országos családirodájának korábbi igazgatója, a Család, a nagy ajándék Alapítvány elnöke és a pszichológiai tudományok doktora volt.

A találkozó március 14-én Pál József Csaba püspök üdvözlő beszédével kezdődött. Azzal buzdította a jelenlévőket, hogy amint egy olyan apró vírus, mint a COVID megváltoztatta a társadalmat, úgy az egybegyűltek is, a Szentlélek sugallatára, meg tudják azt újítani. A találkozó a résztvevők bemutatkozásával folytatódott.
Ezt követően Renzo Bonetti szólalt fel, beszédéből íme néhány gondolat:
– A házassággal a házastársak állandó szentséggé, Krisztus egyház iránti szeretetének látható jelévé válnak.
– A közöttünk élő Názáreti Jézus identitást ad a kereszténynek.
– A keresztségben kapott új életet megértve tudatában vagyok annak, hogy Krisztusé vagyok, és vágyom a házasság szentségére.
Renzo atya előadása után műhelybeszélgetések voltak, ahol lehetőség nyílt a hallottak további elmélyítésére, majd a következtetéseket a jelenlévők a plenáris ülésen osztották meg egymással.
A második nap szentmisével kezdődött, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba főpásztor volt, akivel koncelebráltak a jelenlévő római katolikus és görögkatolikus papok.
A délelőtt folyamán Bonetti atya megtartotta a konferencia második részét, amely a dokumentumban szereplő felkészülési szakaszokra összpontosított. A prekatekumenális szakaszban a gyermekek példamutatással tanulják meg az alapvető igazságokat:
– Isten a szeretet.
– Az Ige testté lett. Kinek adom a testemet? Itt az atya Szent II. János Pál pápa: A test teológiája című könyvet ajánlotta.
A katekumenális fázissal kapcsolatban a meghívott előadó több témát javasolt a kísérő házaspárok képzéséhez:
– A házasélet válasz a hivatásra.
– Legyünk állandóan tudatában a házassággal kapott szentségi kegyelemnek.
– Legyünk tudatában Jézus állandó jelenlétének a házastársak között.
Mind a papság, mind a házasság szentsége a szolgálat szentsége. Nincs nagyobb vagy kisebb, csak a gyakorlásuk módja az, ami különbözik.

Az előadás után ismét kiscsoportos megbeszélések következtek, majd a plenáris ülésen a tapasztalatok egymással való megosztása következett.

Március 15-én délután két család csatlakozott a résztvevőkhöz: a Cobzaru család Iuganiból és a Fechetă család Săbăoaniból. A Cobzaru család rászoruló családokat segít a környéken. Sikerült annyi pénzt összegyűjteniük, hogy egy családnak házat tudtak építeni. Két lányt, egy 16 és egy 17 évest is nevelnek, akiket lányaikként kezelnek, a két kisebb fiúval együtt, akik a saját gyermekeik. A Fecheta család hangsúlyozta az imádság, a szentmisén való részvétel és a harmonikus kapcsolat fontosságát saját maguk és a tágabb értelemben vett családtagok között.

Régiós megbeszélések következtek, majd a jelenlévők zárásként elhatározták, hogy a következő találkozóig minden egyházmegyében bemutatják a találkozó középpontjában álló dokumentumot, és azonosítják a kísérő családokat. A következő találkozóra 2024. március 12-13-án Temesváron kerül sor.

Forrás: gerhardus.ro