Böcskei László megyés püspök körlevele XVI. Benedek pápa halála kapcsán

0
418
XVI. Benedek pápa imádkozás közben. Fotó: Vatican News

„A földi életből való távozása szomorúsággal tölt el bennünket, mégis hálaadással tekintünk vissza az elhunyt pápa magasra mutató életére. Ez a magasság mutatkozott meg tanításában és tanúságtevő életében egyaránt” – írja Böcskei László nagyváradi megyés püspök az emeritus pápa, XVI. Benedek halála kapcsán kiadott körlevelében, amiben az elhunyt pápa haláláig kapcsolatos rendelkezéseit is közreadja.

A Názáreti Jézus című könyvében az egész életét összefoglaló mondatot olvashatjuk: „Meg akartam kísérelni, hogy bemutassam az evangéliumok Jézusát, mint az igazi Jézust.” Nem csak a könyvek lapjain, hanem nyitottságával és sokszor rejtett emberközelségével, valamint az együttérezni tudó szeretettel és a jövőbe mutató reménnyel törekedett magismertetni Jézust az emberekkel – fogalmaz körlevelében a főpásztor. Hozzáteszi: emlékezetes maradhat számunkra a beiktatási szentmisén, 2005. április 24-én mondott beszédének egy nagyon mélyre ható és jövőbe mutató kijelentése, amellyel nemcsak a fiataloknak, hanem az egész világnak üzent: „Ne féljetek Krisztustól! Semmit sem vesz el, és mindent megad. Aki átadja magát Krisztusnak, százszorosát kapja cserébe. Igen, nyissátok meg, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt, és megtaláljátok az igaz életet.”

A nagyváradi megyés püspök arra szólít fel, hogy imáinkkal kísérjük az elhunyt pápát a Mennyei Atya trónusa elé, és kérjük, hogy bőségesen legyen része az igazak jutalmában. Élvezhesse az el nem múló fényességet Isten országában, életpéldája pedig legyen továbbra is segítségünkre az Isten útjain való előrehaladásban.

Az emeritus pápa halálával és temetésével kapcsolatosan a következőket rendeli el Böcskei László megyés püspök:

 1. A temetés napjáig minden templomban a déli harangszó után öt percig
  harangozzunk az összes haranggal.
 2. Minden plébániatemplomban mutassunk be szentmiséket az elhunyt
  emeritus pápa lelki üdvéért. Törekedjünk arra, hogy híveink is vehessenek részt
  ezeken a szentmiséken. A többi szentmisében is, az egyetemes könyörgéseknél
  emlékezzünk meg az elhunyt pápáról.
 3. A temetés napján minden plébániatemplomban mutassunk be gyászmisét,
  az elhunyt szentatyáért szóló könyörgéssel.
 4. A nagyváradi székesegyházban XVI. Benedek pápa temetése napjáig
  minden reggel 8.00 órakor szentmisét mutatunk be az ő lelki üdvéért.

„Csak ha Jézus feltámadt, akkor történt valami igazán új, ami megváltoztatja a világot és az ember helyzetét. Akkor ő (Jézus) lesz a mérce.” (XVI. Benedek pápa: A názáreti Jézus) A földi életből való távozással, az igazán új megtalálásának örvendjen elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa. Jézus, akit hirdetett és nagyon szeretett itt a földön, legyen az örök életben is boldogsága – zárja körlevelét a nagyváradi főpásztor.