Benczúr Gyula: Háromkirályok imádása

0
397
Benczúr Gyula: Háromkirályok imádása (részlet)

Benczúr Gyula 1844. január 28-án született Nyíregyházán Benczúr Vilmos (1811–1873) és Laszgallner Paulina (1815–1885) fiaként. Családja 1846-ban Kassára költözött. A rajz és a festészet iránti érdeklődése középiskolai éveiben kezdett kibontakozni. 1861-ben felvételizett a müncheni Képzőművészeti Akadémiára, később Olaszországban és Franciaországban folytatta tanulmányait. 1876 és 1883 között a müncheni akadémia tanára volt, ahonnan hazaköltözve megalapította az első magyar művészképzőt, a Benczúr-mesteriskolát, amelyet haláláig igazgatott. A már életében elismert művészt 1906-ban a főrendiház örökös, 1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választották. A következő sorokban egy vallási témát feldolgozó munkáját szeretnénk bemutatni, a Háromkirályok imádását.

A festmény 1913-ben látta meg a napvilágot, és jelenleg a budapesti fasori evangélikus egyházközség templomának oltárképe. Az ábrázolt jelenetet a Szentírásban a Mt 2,1–12 részeknél találjuk. A történet szerint napkeleti bölcsek jöttek, akik az írásokat és a csillagok állását kutatva egy új király születését látták közeledni. Így jutottak el Betlehembe. A festmény azt a mozzanatot örökíti meg, amikor a bölcsek hódolnak a kisded Jézus előtt, mert benne ismerik fel az új királyt. A kompozíción a meleg vörös és az okker szín dominál. A gyermeket tartó Mária fehér, egyszerű vászonruhát visel, amely a tisztaságát jelképezi. Az anya egyszerű, szegényes viselete ellentétben áll a bölcsek ünnepélyes, fejedelmi öltözetével, akik körbeveszik. A férfiak arcán meghatódottság, a testtartásukból pedig a hódolat olvasható le. A háttérben további alakokat fedezhetünk fel, akik a szegényebb rétegeket képviselik. Bár távolabb helyezkednek el, mégis tömeghatást érzékeltetnek.

A festmény legkülönlegesebb része a karját az előtte térdelő bölcs felé nyújtó Kisded. Ebben az egyszerű mozdulatban összpontosul a kép teljes üzenete. Isten Fia közénk jött mint egyszerű gyermek. Isten ezzel felénk nyúl, kíváncsi ránk, szeretne megérinteni minket, és szeretetét az ő Fiában közvetíti.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/52-es számában.