Ferences térerő, nem csak ferenceseknek – Könyvbemutató a csíksomlyói kegytemplomban

0
316

Ferences térerő címmel jelent meg Borsodi L. László csíkszeredai költő, tanár, az Erdélyi Ferences Rendtartomány korábbi sajtóreferensének legújabb könyve. A negyvennégy interjút és négy ankétot tartalmazó kötet a rendtartomány kiadásában jelent meg. A könyv bemutatóját vasárnap a délelőtti szentmise után tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A szerzővel Urbán Erik ferences tartományfőnök beszélgetett.

Borsodi L. László gondolatai a kötetről: „A különböző folyóiratokban, napilapokban, internetes felületeken megjelent interjúk utólagos kötetbe rendezésének indítéka evangelizációs eredetű: hogy az olvasó közvetlenül szembesülhessen azzal a reflexióval és önreflexióval, amit azok fogalmaznak meg, akik valamilyen módon Szent Ferenc csuhája szegélyét fogják a világban létük helyes megéléséhez, a túlvilági boldogság eléréséért való törekvésükben. Hátha az a térerő, amelyben mozognak, foghatóvá válhat azok számára is, akik ezen kívül vagy még csak a közelében keresnek.

A könyv azt is láttatni szeretné, hogy Romániában, Erdélyben az 1989-es politikai rendszerváltást követő időszakban, a demokratikus jogállam kiépülésének kínkeserves, lassú folyamatában, a versenyszféra teremtette létbizonytalanságban, a valóságfogalmunkat viszonylagossá tevő, a magán-, a társadalmi s így az egyházi életet is átalakító virtualitás eredményezte torzulások közepette milyen új kihívásokkal kell szembenézniük, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, milyen új szerepeket kell betölteniük, felvállalniuk a 20. század végén, a 21. század első felében élő Szent Ferenc-követőknek.

Úgy vélem, a közel másfél évtized alatt készült, egymásra is reflektáló beszélgetések a teljesség szándéka nélkül felvillantanak valamit az erdélyi ferences rendtartomány hétköznapjaiból, ünnepköreinek helyes megéléséből, törekvéseiből, körvonalazzák tagjainak gondolkodásmódját, lelkületét, azt, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük. Megmutatják elhivatottságukat, ahogyan igyekeznek a múlt értékeinek aktualizálásával nyitottak maradni a jelen kihívásaira, új módszereket keresni és találni az emberek szívéhez-értelméhez, feltérképezni a lélekre veszélyes jelenségeket és megoldási javaslatokat kínálni azok ártalmatlanítására. Azt érzékeltetik ezek a beszélgetések, hogy a szekuláris világ hangjai között az erdélyi ferences barátoknak kolostoraikban, templomaikban, kegyhelyeiken vagy más helyszíneken és a média különböző felületein való hiteles jelenlétükkel sikerül olyan erőteret teremteniük, amelybe szívesen bekapcsolódnak ferences világi rendiek, ferences lelkületű civilek, zarándokok, turisták, nem hívők, így együtt alkotva meg azt a ferences térerőt, amely azt az üzenetet erősíti fel és közvetíti a világnak, hogy Szent Ferenc útján járni nem könnyű, de olyan lehetőség, amely az isteni harmóniába vezethet.”

A Ferences térerő Csíksomlyón a kegytárgyüzletben, Csíkszeredában a Kele Könyv Vár üzletben vagy online a www.konyvespolc.ro honlapon is megvásárolható.

Bíró István ferences sajtóreferens