Családegyházként élni és jelen lenni a világban

0
597
A családegyház valóságos egyház, az élet minden területét felöleli

Családkonferenciát szervezett szeptember utolsó hétvégéjén a főegyházmegyei családpasztorációs bizottság Csíksomlyón a Jakab Antal Házban. A Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai címmel meghirdetett előadássorozaton huszonöt házaspár vett részt, nagyobbrészt Csíkszeredából és környékéről.

A családpasztorációs iroda utoljára 2014 őszén hirdetett meg hasonló rendezvényt, amely a tudomány és a hit találkoztatásával próbál támpontokat nyújtani a házaspároknak családi és közösségi életük megéléséhez.

Mint ismert, június 22. és 26. között szervezték meg a Családok X. Világtalálkozóját. A római rendezvénysorozaton Ferenc pápa arra kérte a megyés püspököket, illetve a családpasztoráció dolgozóit, hogy minden egyházmegye próbálja érthetőbbé tenni a világtalálkozó üzenetét, illetve a családok számára megfogalmazott küldetést, hogy ezáltal minél több családot lehessen megszólítani. Ezt a feladatot teljesítette a gyulafehérvári főegyházmegyében a csíksomlyói Jakab Antal Házban megtartott családkonferencia.

Péntek este a házaspárok köszöntése után Szénégető István, a főegyházmegyei családpasztorációs bizottság titkára, a marosvásárhelyi Szent Család-templom plébánosa a családkonferencia mottójának evangéliumi gyökerét keresve a földbe hulló mag sorsáról tartott elmélkedést.

Ferenc pápa a világtalálkozón adott küldetésben arra buzdítja a családokat, hogy a mai társadalom körülményei között – amennyire az erejükből telik – legyenek jelen egy testvériesebb, jobb világ magjaiként, a megfelelő időben gyümölcsöket teremve.

„Mag-létünket” a húsvéti misztériumban követhetjük nyomon: a lehajlás, az önajándékozás nagycsütörtökével kezdődően, a tehetetlenséget, a megsemmisülést magában hordozó, a Szentlélek tüzének erejét nélkülöző nagypénteken, a teljes csendben megélt nagyszombaton át, a húsvétvasárnapi feltámadás nyomán érkező tiszta pillanatokig, jó döntésekig.

A pénteki nap a főegyházmegyénket a Családok Világtalálkozóján képviselő Molnár-házaspár, Csaba és Izabella beszámolójával végződött.

A családegyház a jövő egyháza

A konferencia második előadását szombat délelőtt Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) családpasztorációs felelőse tartotta, aki Ferenc pápának a világtalálkozón elhangzott négy katekéziséből az egyik, családegyházról szóló üzenetét hozta közelebb a házaspárokhoz.

A családegyház a jövő egyháza, ahol a családokra hárul a hit tisztaságának, igazságainak megőrzése. A családegyház imádkozik, liturgiája van, ezek olyan rítusok, szertartások, családi gyakorlatok, amelyek segítségével a családok együttműködhetnek a szentségekkel, miközben gyógyítják azt, amit a bűn elrontott.

A püspök elsőként a keresztény kapcsolat szertartásáról beszélt, a családi idő beütemezéséről az erős kapcsolatok fenntartása, a túláradó szeretet megerősítése, az egymás szükségleteire való odafigyelés és a tanítványi fegyelem érdekében. Ezt követően a családi szertartásokat említette, ezek közül a családi munkarituálét, játékrituálét, a családi beszédrituálékat, családi imaszertartásokat emelte ki.

Végül pedig a másokkal való törődés szertartását hozta közelebb a hallgatósághoz, amely egymás nagylelkű otthoni szolgálatáról szól, hogy miközben családként otthonunkban élünk, a vendéglátást, a rászorulók segítségét és az adakozást gyakorolva, Isten családjaként, együtt szolgáló családegyházként a világban is jelen tudjunk lenni. A családegyház valóságos egyház, az élet minden területét felöleli: ezért fontos tudatosítanunk, hogy amikor megérkezünk otthonunkba, akkor ezt úgy tegyük, mintha a templomba lépnénk be.

Krízisekben rejlő lehetőségek

Homa Ildikó szociális testvér két fogalmat – a válság és a váltság, a megváltás fogalmát – próbálta egymáshoz közelíteni, abban segítve a jelen levő házaspárokat, hogy fedezzék fel a krízisekben rejlő lehetőségeket.

Minden válságnak megvan az embert próbáló ára, de a nyeresége is. A családban tapasztalható nehézségek közepette a figyelmünket meg kell tanulni Istenre irányítani, ő adja a továbblépést segítő kegyelmeket. Az előadó kiemelte, hogy a válság, a családi drámák idején, bár ki kell mondani az igazságot, mégsem az igazság kardja, hanem az irgalom, a szeretet, a nagylelkűség kinyújtott karja fog segíteni, és a közösen felvállalt fájdalom.

A konferencia előadássorozata Lázár Csillának, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatójának, a Spektrum Oktatási Központ ügyvezetőjének Képernyőtudatos család című előadásával folytatódott.

A szakember szerint fontos ismernünk a digitális világ veszélyeit, de nem szabad szélsőségesen, foggal-körömmel ellenkezve tekintenünk az online felületekre. Ebben a soktényezős témában szülőként el kell kezdeni egy közös utat a gyermekeinkkel, rájuk figyelve, velük kapcsolatban maradva, jól érthető határokat szabva, és ezek kapcsán folyamatosan egyeztetve.

Szombat délután került sor a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség munkatársai, Lázár Annamária, Dezső Renáta és Szabó István által vezetett műhelymunkákra, amelyek során helyzetgyakorlatokkal szemléltették, hogy hogyan élnek és milyen szerepekkel, helyzetekkel találkoznak a mai kamaszok a kortárscsoportban, a családban, a nagyobb közösségben.

Vasárnap délelőtt Simó Irma csíkszeredai pszichológus, az Áradat Egyesület alapítója a jelenlegi társadalmi helyzetet bemutatva a család missziós szerepéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a keresztény család arra hivatott, hogy a maga sajátos és eredeti módján tevékenyen és felelősséggel vegyen részt az egyház küldetésében azáltal, hogy létével és tetteivel, mint az élet és a szeretet bensőséges közössége az egyház és a társadalom szolgálatában áll. Amennyire befogadja az evangéliumot és érlelődik a hitben, annyira válik a keresztény család evangelizáló közösséggé.

A házaspárok részt vettek a csíksomlyói kegytemplomban a Szentírás vasárnapja alkalmából celebrált ünnepi szentmisén. A Hargita Megye Tanácsa által is támogatott rendezvény a családpasztorációs iroda tevékenységbeszámolójával és a tervezett családpasztorációs programok ismertetésével ért véget.

Kertész Tibor