Ifjúsági találkozó és akolitusavatás Aradon

0
968

Az arad-belvárosi Páduai Szent Antal-templomban május 8-án, a Jó pásztor vasárnapján megteltek a padsorok, a temesvári egyházmegye több közösségéből érkeztek fiatalok és idősek, hogy együtt imádkozzanak, ünnepeljenek. A plébánián délután a temesvári püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében fiatalok találkozójára került sor, amelynek majláthfalvi, nagyiratosi, arad-ségai, arad-mikelakai, temesvári és arad-belvárosi, valamint erdélyi és székelyföldi résztvevői voltak. A Jó pásztor vasárnapján bemutatott szentmisén ugyanis jelen voltak a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola növendékei is.

Hagyomány, hogy a Jó pásztor vasárnapját megelőző napokban a gyulafehérvári szemináriumban tanuló papnövendékek, a „kispapok” különböző egyházmegyékbe, plébániákra látogatnak, ahol bekapcsolódnak a liturgikus és lelki programokba. Idén a temesvár-józsefvárosi és az arad-ségai plébániák látták vendégül a gyulafehérvári teológiai hallgatókat, Kerekes Pétert, Fekete Csabát és Boarna Miklóst, valamint Virág Istvánt és Csibi Leventét.

Az Aradon levő kispapok az ifjúsági találkozón is „főszerepet” vállaltak, tanúságot tettek hivatásukról, betekintést engedtek mindennapi életükbe, nyíltan beszéltek örömeikről és az eddig megtapasztalt kihívásokról is. Az ifjúsági programot Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész, Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános, a marosi főesperesség ifjúsági felelőse és Bukovics Erika Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens irányította, ugyanakkor a résztvevők körükben üdvözölhették Pál József Csaba megyés püspököt is.

A fiatalok találkozóját követően, délután 5 órai kezdettel a Páduai Szent Antal-templomban bemutatott szentmise keretében a főpásztor akolitussá avatta Piklor László és Kiss Mihály állandódiakónus-jelöltet.

A szentmise kezdetén Pál József Csaba megyés püspököt és a jelen lévő lelkipásztorokat a közösség nevében Király Árpád marosi főesperes üdvözölte. A főpásztor a két jelölthöz intézve szavait úgy fogalmazott: az egyházmegyében az elsők között vállalják az akolitusi szolgálatot, ily módon mások számára is követendő példaképül válhatnak. Az avatási szertartás keretében a megyés püspök kitért az akolitusok feladatára.

– Ti az akolitusok tisztére vagytok kiválasztva, hogy azzal sajátos részt vállaljatok az egyház hivatásából. Az egyház életének csúcspontja és forrása az eucharisztia. Általa épül és növekszik Isten népe. Most azt a feladatot bízzuk rátok, hogy segítsetek a papoknak és a szerpapoknak tisztségük gyakorlásában és szükség esetén megáldoztassátok a híveket, valamint a betegeket.

Ezt követően az akolitusjelöltek a püspök elé járultak, aki e szavak kíséretében nyújtotta át nekik az eucharisztia ünneplésére előkészített pixist: Vedd ezt az eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál.

Homíliájában Pál József Csaba megyés püspök Ferenc pápa üzenetéből idézett, amit a szentatya a hivatások 59. világnapjára írt: A szinodalitás, az együtt járás alapvető hivatást jelent az egyház számára, és csak ebben a horizontban tudjuk felfedezni és értékelni a különböző hivatásokat, karizmákat és szolgálatokat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Egyház azért van, hogy evangelizáljon, hogy kimozduljon önmagából, és elvesse az evangélium magvait a történelemben. Ezért egy ilyen küldetés teljesítése csak az összes lelkipásztori terület összefogásával lehetséges, és azt megelőzően az Úr összes tanítványának bevonásával. Ugyanis „a keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 120).

A vasárnap akolitussá avatott Piklor László és Kiss Mihály, valamint az akolitusi szolgálatra már felavatott, és a szentmisén jelen lévő Baum Péter az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Váci Egyházmegye Diakónusképző Intézetének növendékeként folytatják tanulmányaikat. A szentmisét a temesvári egyházmegye közösségi oldalán közvetítették, ott visszanézhető.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája