Lovagavatás Marosvásárhelyen

0
1150

A Szent Gellért Erdélyi Lovagrend tagjainak feladata a katolikus hit megtartása és az evangélium hirdetése, valamint a szegények segítése és a hitben megingók felkarolása. A lovagrend június 10-én, csütörtökön tartotta új tagokat befogadó ünnepségét Marosvásárhelyen. Négy lovag és egy úrhölgy nyert felvételt a lovagrendbe a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban tartott ünnepség keretében.

A szentmise főcelebránsa Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke volt. Szentbeszédében rámutatott, milyen fontosak az életünkben a hiteles példaképek. Az evangélium szavai szerint: “ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennek országába”. Jézus tökéletessé akarja tenni a régi törvényt a szeretet törvényével. A testvéri szeretet parancsa magasabb rendű minden más előírásnál. Erre kötelezi el magát a keresztény ember, ezt az elköteleződést újítja meg elsőáldozáskor, majd bérmáláskor. Hasonlóképpen a lovagrend tagjait a fogadalmak letételekor ez az igerész emlékezteti: érdemes úgy megélni azt a szép elvet, amelyre a rend alapul, hogy az valóban az igaz voltunkat táplálja. A lovagrend tagjai az élő hegyi beszéd jelei kell hogy legyenek: ahogyan a lovagi erényeket megélik és a törvényt a szívükben tartják, a tudatos kereszténység igazi példaképei lesznek.

A szentmise után következett az új lovagok befogadásának szertartása, amelynek elején Papp Márton plébános, a lovagrend priorja bemutatta a jelölteket Jánó Árpád kormányzónak, aki buzdító szavakkal szólt a jelöltekhez. Beszédében a lovagi erények gyakorlását ajánlotta a jelenlevők figyelmébe. Elsősorban a katolikus hit megtartása és az evangélium hirdetése a lovagok feladata, valamint a szegények segítése és a hitben megingók felkarolása. A hitben való kitartásra buzdította a jelölteket, és a Szűzanya pártfogásába ajánlotta mindannyiukat.

Ezt követően a prior megáldotta a lovagi öltözéket, amelyet magukra öltve a jelöltek letették a lovagi esküt, majd a kormányzó lovaggá ütötte őket. Átvették a megáldott lovagi kereszteket, majd a lovagtestvérek kölcsönös köszöntésével ért véget az invesztitúra szertartása.

Molnár Izabella
Fotók: Molnár Miklós Csaba