Szent József-évi nagykilenced kezdődött a Nagyváradi Egyházmegyében

0
985
Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

Januártól szeptemberig, minden hónap harmadik szerdáján különleges imaalkalmakat tartanak a Nagyváradi Egyházmegye legnagyobb Szent József tiszteletére szentelt plébániatemplomában: szentmise bemutatásával, a rózsafüzér elimádkozásával, tanúságtétellel valamint szentségimádással emlékeznek meg a Szűzanya jegyeséről, Jézus nevelőapjáról.

A Ferenc pápa által 2020. december 8-án meghirdetett emlékévhez csatlakozva a nagykilencedet a plébániatemplom közössége és plébánosa, Bărbuț Péter kezdeményezte, az Erdélyi Mária Rádió és annak műsorigazgatója, Karácson Tibor közreműködésével. Az első imaalkalom január 20-án volt, amikor – megnyitva az egyházmegyében a Szent József-évet – Böcskei László megyés püspök mutatott be szentmisét a Szent József plébániatemplomban.

„Örvendtem a plébános és a műsorigazgató kezdeményezésének, hogy kilencedet kezdjünk, kívánok már most mindenkinek sok kegyelmet ezen nagykilenced alkalmával. Legyen ez mindannyiunk számára gyümölcsöző” – mondta a főpásztor, aki prékációjában Szent Józseffel kapcsolatosan arról beszélt, hogyan kapaszkodhatunk bele az ő életszentségének példájába, hogy mi is hasonlóan éljük meg mindennapjainkat.

Ferenc papa Patris Corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelének bevezető részéből idézett a főpásztor: „Meg szeretném osztani veletek néhány személyes gondolatomat erről a rendkívüli személyiségről, aki oly közel áll mindnyájunk emberi állapotához. E vágyam a világjárványnak ezekben a hónapjaiban érlelődött meg, amikor a minket sújtó válság közepette azt tapasztaljuk, hogy életünket olyan – legtöbbször elfeledett – hétköznapi emberek szövik egybe és tartják fenn, akik soha nem jelennek meg az újságok és magazinok címlapjain, sem a legújabb show-műsorok látványos kifutóin, ám napjainkban mégis kétségkívül ők írják történelmünk döntő fontosságú lapjait: az orvosok, az ápolók, a bevásárlóközpontok dolgozói, a takarítók, a gondozók, a szállítók, a rendfenntartók, az önkéntesek, a papok, a szerzetesek és még sokan mások, akik megértették, hogy senki sem menekülhet meg egyedül. Hány ember van, aki minden áldott nap türelmet gyakorol és reménységet sugároz, aki figyel arra, hogy ne pánikot keltsen, hanem a közös felelősségvállalásra figyelmeztessen? Hány apa, anya, nagypapa, nagymama és tanár mutatja meg apró, mindennapi mozdulatokkal gyermekeinknek, hogy miként nézzenek szembe ezzel a válsággal s jussanak túl rajta: újragondolva szokásainkat, felemelve tekintetünket és buzgóbban imádkozva? Hányan imádkoznak, tesznek felajánlást és járnak közben mindannyiunk javára?”

Ferenc pápa azt írja Szent Józsefről, hogy közel áll mindannyiunk emberi állapotához, a mindennapi életünkben mindazzal, amik vagyunk, nem csak vasárnap, hanem hétköznap is. A mozgalmas karácsonyi történet elbeszélésében, gyakran háttérbe szorul az ő szerepe, jelenléte. Tudjuk, hogy ott van, de nem merészkedünk hozzá közelebb férkőzni, hogy jobban megismerjük ezt az emberi állapotunkhoz való közelségét, hogy jobban megértsük, vajon hogyan dolgozta fel magában nem a szent, hanem az ember József mindazt, ami vele történt, hogyan járult hozzá, hogy Istennek a rendkívüli eszköze legyen.

Ez a kilenced segíthet minket abban, hogy életünk viszontagságaiban, kereséseiben és kockázataiban mi, a XXI. század emberei is közelebb kerüljünk Szent József példája által Istenhez, aki várja kezdeményezéseire adott válaszunkat.

Szent Józsefnek két alaptulajdonságát emelte ki és fejtette ki továbbá Böcskei László: kapcsolatainak tisztaságát és nemeslelkűségét. XVI. Benedek papa A Názáreti Jézus című könyvében ír a második vonalban meghúzódó emberről, Szent Máté evangéliumának alapján, amely követi Jézus nemzetségtörténetet: „Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek.” Ez már a második említése Józsefnek, mindjárt az evangélium elején. Ez is azt mutatja, hogy Isten nem akármilyen feladat teljesítésére választotta őt ki. Abban az időben az eljegyzés már egy jogi kapcsolatot eredményezett, az eljegyzéssel már házastársakká váltak. József ezt nagyon komolyan vette, nem csak azért, mert ez volt a törvény, vagy szokás, hanem, mert fontos volt számára személyesen. Azonban hamarosan szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy Mária gyermeket vár, amelyet a Szentlélektől fogant. Kénytelen volt feltételezni, hogy Mária megtörte a jegyességet és neki el kell hagynia: vagy a bíróság elé viszi Máriát, hogy a közösség ítélje el, vagy elbocsátó levél kiállítása által egymás között intézik el. Nagy döntés előtt érezhette magát. Az evangélista kihangsúlyozza, hogy József igaz ember volt, nem akart senkit sem megbántani. Ezzel lehet megmagyarázni az ő kapcsolatainak, viszonyainak a tisztaságát, amelyek szép erényeket szülnek. Igaz embernek lenni nem jelent mást, mint olyannak lenni, aki eleven kapcsolatban van Isten szavával és az Ő törvényével. Nem csak keresi, kutatja ezt, hanem helyesen értelmezi és életre is váltja. A mélységes csalódás óráján is jót akar és szeretetben cselekszik. A törvényt, a jogot nem erőszakkal éli meg, hanem evangéliumkent, örömhírként. Milyen nagyszerű tulajdonság ez! Mi is sokszor ragaszkodunk jogainkhoz, ahhoz, amiről azt tartjuk, hogy nekünk kijár, vagy siratjuk azt, amit elvettek tőlünk.

József a jog és a szeretet egységútját keresi, így készül fel arra a váratlan hírre, amellyel Isten meglepi, és amely által tovább tud lépni. Mi is éljünk a jog, a szokás és a szeretet egységes útján családjainkban és a társadalomban. Ez azt jelenti, hogy nincs bennem törtetés, nem hordozok terheket és nehezteléseket, esélyt adok embertársamnak, türelemmel felkarolom és magamévá teszem örömeit, bánatait amit az élet hoz és ezáltal nyitott maradok Isten előtt, testvéremmel szemben, egy új helyzettel szemben. Ebben a Szent József-évben tudjunk mi is tisztogatni viszonyainkon, és így éljünk kisebb vagy nagyobb közösségeinkben.

A második kiemelt jellemzője Szent Józsefnek a nemeslelkűsége volt. Sok mindenen megy át József, kereste a helyes választ, és ekkor álmában megjelent az Úr angyala, aki szólt hozzá. Míg Mária személyesen találkozik az angyallal, József esetében ez nem így történik, hozzá álomban jut el az üzenet, a felvilágosítás, ami egyenes irányt mutatott és megoldotta a kételyeket. József nagyon kifinomult képességgel bírt az istenivel szemben, meg tudta világosan különböztetni a számára szóló üzenetet. Csak az tudja ezt megérezni, aki érzékeny az istenivel szemben, nem kőszívű. Készséges volt, engedte magát megérinteni. Biztos ott volt a kérdés, hogy ez vajon csak álom volt? Másik kérdése lehetett, hogy vajon Isten ilyen formában közöl vele ilyen fontos dolgot? József megérezte, hogy ez egy rendkívüli üzenet. Ez nem újabb kérdéseknek a forrása, hanem a világos felismerésé, hogy Isten az Ő rendkívüli eszközévé tette őt. Sokszor átéljük a bizonytalanságot, amit József is átérzett, hogy talán nem itt a helyünk. József ezáltal nemesedett. Az értelmező szótár szerint a nemesedés jelentése kifinomulás, értékesebbé válás. Tehát nemes lelkűvé vált a kereső József, és ez a keresés szabaddá tette őt döntéseiben. Megtalálta a maga helyét Isten tervében. Nekünk is törekednünk kellene, hogy finomabbakká, értékesebbekké váljunk. Nem minden egyértelmű a mi életünkben. Sokszor rendkívüli módon mutatkozik meg Isten akarata, és mi azt mondjuk, hogy ez csak egy közönséges dolog. Akkor leszünk nemesebbek, ha ezt észrevesszük és válaszolunk rá. A keresztény ember számára Isten terve a keret. Ezt kell keressük a legkisebb dolgokban is, és akkor finomodunk és nemesedünk. Mi is ilyen finomult lélekkel közelítsünk a mindennapi életünk történéseihez. Isten akarata legyen életünk kerete, abba helyezzük életünket, és akkor rólunk is elmondhatják, hogy „felkelt és úgy tett, ahogy az angyal mondta neki” – buzdított a főpásztor.

Forrás: varad.org