Segédanyag az otthoni adventi készülethez

0
4477

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Irodáját kértük fel, hogy az advent időszakára otthonunkban, családi körben, gyermekekkel is jól használható segédanyagot állítsanak össze. Ebben az összeállításban a gyertyagyújtás házi szertartását közöljük, a további segédanyagok pedig heti rendszerességgel, az adventi vasárnapok előestéjén lesznek itt elérhetők.

Minden hétre egy téma köré építjük fel az ünnepi készülődésünket, a témát a vasárnapi szentírási részek alapján választjuk ki, akárcsak a heti mottót is, amelynek célja, hogy minél jobban elmélyüljünk a hét témájában.

Javaslat: a hétre választott szentírási mottót kiírhatjuk egy nagy lapra, kiragaszthatjuk jól látható helyre, hogy figyelmünk minél gyakrabban erre irányuljon napközben is, nemcsak imaidőben.

Advent 1. hete:

Téma: „Virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő.” (Mk 13,33)
A hét szentírási mottója: „Lelkem hozzád emelem, Uram” (Zsolt 24,1)

Javasolt tevékenységek:

Adventi gyertyagyújtás
Heti jó cselekedetek
Közös esti énektanulás
A szeretet művészetének gyakorlatai

1. Az adventi gyertyagyújtás menete:

ELŐKÉSZÜLET:

A gyertyagyújtásra lehetőleg szombat este kerüljön sor, amikor kint már sötét van. A szobában rakjunk rendet, és készítsük elő úgy, hogy legyen ez igazi ünnep. A koszorút tegyük az asztalra. Készítsük elő az énekszövegeket és a Szentírást. A gyertyagyújtás kezdetén oltsuk ki a fényeket a szobában. A kezdőének után meggyújtjuk a gyertyát, és annak fényénél olvassuk a Szentírást.

Az imát az édesapa vezesse, az elmélkedést az édesanya olvassa fel, az imát, könyörgéseket egy nagyobb gyerek vagy a gyerekek felváltva.

KERESZTVETÉS: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

ÉNEK: Ébredj, ember, mély álmodból, / Megszabadulsz rabságodból, / Közelít már üdvösséged, / Eltörlik már minden vétked.

SZENTÍRÁSI RÉSZ: „Abban az időben Jézus így tanított: vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: virrasszatok!” (Mk 13,33-37)

ELMÉLKEDÉS:

Az adventi idő meghívás arra, hogy készüljünk a megtestesülés nagy ajándékának befogadására. Isten Fia már kétezer évvel ezelőtt eljött közénk Betlehembe, de mindannyiunk lelkébe és családi otthonainkba is eljön minden pillanatban, ha készségesen befogadjuk; az idők végén pedig újra el fog jönni, hogy ítéljen élőket és holtakat. A hívő ember ezért mindig éber, és az a remény lelkesíti, hogy találkozik az Úrral, amint a zsoltár mondja: „Benned bízom Uram, lelkem bízik az ő szavában, várja lelkem az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt.” A most következő hetekben arra fogunk törekedni, hogy szívünkben egyre nagyobb vágyakozás ébredjen a megszületendő Isten után. Magunkon számtalanszor tapasztaltuk, hogy milyen elesettek tudunk lenni Isten nélkül. Sikertelenségeinkben, szeretetlenségünkben, bűneink kilátástalanságában úgy világít Isten ígéretének reménysugara mint ez a kis gyertya világít a sötétségben. Igazi vigaszunk, eligazítónk és vezetőnk életünk során: Krisztus! Köszönjük, hogy eljössz közénk.

KÖNYÖRGÉS: Mennyei Atyánk! Add meg nekünk az adventi készületi időben a te kegyelmedet, hogy szívünkkel a te igéidre hangolódjunk, hogy lelkünket hozzád emelve arra törekedjünk ezen a héten, hogy Jézus megszülethessen bennünk is. Add, Urunk, hogy lélekben megtisztulva készülhessünk megtestesülésed szent ünnepére! Ámen.

APA: Miatyánk… Üdvözlégy…

BEFEJEZÉS: Ébredj, ember, mély álmodból… vagy más ismert adventi ének.

2. Heti jó cselekedetek

Az adventi időben jó cselekedetekkel is készítsük szívünket Jézus fogadására. A következő listából minden családtag választhat egy-két feladatot, amelyet feljegyez magának, és azt a hét folyamán igyekszik elvégezni. Esténként megbeszélheti a család, kinek mennyire sikerült a jó cselekedeteket megvalósítani.

A feladatsorban mindig van egy közös családi feladat is, amelynek elvégzését különösen ajánljuk.

Adventi jó elhatározások:

– imáimban ma többször kimondom Istennek: köszönöm, hogy szeretsz, és hogy én szerethetlek;
– hajnali szentmisén részt veszek;
– lemondok a tévéről, számítógépről;
–lemondok az édességekről;
– észreveszem családtagjaimban, ami szép, és ezt el is mondom nekik;
– figyelek a szobám szépségére és tisztaságára, hogy Isten országát tükrözze;
– pénteken vacsorára csak kenyeret és vizet fogyasztunk, szokásos vacsoránk árát pedig felajánljuk szegények javára;
(a listát saját ötletekkel is kiegészíthetjük).

3. Közös esti énektanulás

A héten találhatunk alkalmat arra, hogy a következő szombat esti gyertyagyújtás énekét közösen megtanuljuk. A második gyertya gyújtásához javasolt ének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!

4. A szeretet művészetének gyakorlatai

Az adventi készülethez egy érdekes gyakorlat-sorozatot javaslunk: a keresztény szeretet művészetének gyakorlását. Igen, meg kell tanulni szeretni, mert a keresztény szeretet művészet, amelyet minden kereszténynek ismernie kell. Ez pedig tudást és erőfeszítést igényel, és ha ez így van, akkor gyakorolni kell. Chiara Lubich a szeretet hat megélési módját emeli ki, amely a szeretet dobókocka segítségével könnyen gyakorolhatóvá válik:

  • mindenkit szeretek,
  • elsőként szeretek,
  • szeretem az ellenségemet,
  • Jézust szeretem a másikban,
  • úgy szeretem a másikat, mint önmagamat,
  • különösen szeretjük egymást.

Ez nagyszerű lehetőség a karácsonyra való felkészülésünkre. A mi adventi gyakorlatsorunknak az a célja, hogy minden héten a dobókocka egy-egy kiválasztott oldalát gyakoroljuk be, és a család minden tagja ugyanezt gyakorolja. Karácsony elteltével lehet majd folytatni a gyakorlást, minden hét elején  (vagy akár minden reggel) minden családtag dob a dobókockával és a saját kapott gyakorlatát éli meg a hét folyamán. Napközben vissza-vissza lehet térni a reggeli induláshoz, és ha szükséges, újra meghozzuk a jó elhatározásunkat, melyet a dobókocka üzenete alapján tettünk.

ELŐKÉSZÜLET:

  • Kartonból készítsük el az alábbi minta alapján a dobókockát. (A szaggatott vonalak mentén nem vágjuk ki, csak hajtogatjuk). (Szeretet dobókocka digitális formában)
  • Ajánljuk, hogy a családtagok egyenként addig dobjanak, amíg a javasolt oldal kerül felül. Lehet számolni, hogy kinek hányadik dobásra sikerült ezt elérni.
  • A családtagok az esti közös imánál hálaadással osszák meg a napi tapasztalatukat. A felnőttek leírhatják, a gyerekek lerajzolhatják. Így gyűjthetjük a jó cselekedeteket Jézusnak karácsonyi ajándékként! Beszélgetésünket segíthetik a következő kérdések: Kit sikerült ma szeretni? (kedves lenni, segíteni, jót tenni, türelmes lenni hozzá, örömet szerezni neki, megvigasztalni, adakozni, játszani vele stb.) Milyen jót tettem neki? Milyen jó elhatározásaim vannak, kinek akarok jót tenni?

ADVENT ELSŐ HETÉNEK GYAKORLATA: MINDENKIT SZERETEK

A szeretet első számú ismérve, hogy mindenkit szeretni kell. Ez megkívánja, hogy Isten példájára szeretetünk mindenkire kiterjedjen.

Ez a szeretet nem tesz különbséget az emberek között, hogy ezt igen, azt meg nem. Ha így szeretünk, nem számít, hogy valaki rokonszenves vagy ellenszenves, szép vagy csúnya, nagy vagy kicsi, honfitárs vagy idegen. Ez a szeretet kizárja az előítéleteket (pl.: ő soha nem fogja megérteni, ő pedig nem elég nagy még ehhez). Az emberi szeretet részleges, bizonyos személyeket jobban szeret: a gazdagokat, szépeket, művelteket; másokat kevésbé: például a szegényeket, a hátrányos helyzetűeket.  A krisztusi szeretet ezzel szemben mindenkit szeret. A szeretet konkrét szolgálatban kell hogy megnyilvánuljon. Mindenkit szolgálni kell. Ha mi szolgák vagyunk, akkor a többiek urak. Így Jézus igazi követői leszünk, aki nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem, hogy ő szolgáljon.

„Határozzuk el, hogy minden felebarát felé, akihez közeledem vagy akiért dolgozom, ahhoz úgy fordulok, mintha az édesanyja lennék. Egy anya mindig befogad, mindig segít, mindig remél, mindent betakar” (Chiara Lubich).

Egy óvodás gyerek tapasztalata: Amikor egyik nap azt dobtuk a kockával, hogy Mindenkit szeretek, elhatároztam, hogy a csoportunknak egy kis meglepetést szerzek. Mikor hazamentem a napköziből, kértem anyától papírokat, színes ceruzát. Minden társamnak külön lapra lerajzoltam a jelét. Másnap reggel mindenkinek betettem a szekrényébe.

További javaslatok az adventi készületre:

Hajlák Attila-István plébános adventi lelkigyakorlata napról napra ITT követhető.
Adventi készület fiatalok számára a FIF-től.
Házaspárok adventje a családpasztorációs központtól.

Összeállította: Molnár Izabella
Közreműködött: Csergő Csilla