Toronykereszt és toronygömb megáldása Nagypeleskén

0
1104
Fotók: Pallai József, Princz Csaba és Barakonyi Gergő

Kisboldogasszony ünnepén történelmi esemény tanúi lehettek a Nagypeleskére zarándokló, imádkozni vágyó hívek. Elkészült a restaurálás alatt lévő templom főhomlokzata, felkerült a helyére a toronygömb és a toronykereszt, valamint prédikációskötet megjelenésével ünnepeltek a jelenlévők.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a nagypeleskei templom felújítása. Kisboldogasszony napján, az ünnepi Szent Liturgia végén megáldották a restaurálás alatt lévő templom fő tornyát díszítő nagykeresztet és a toronygömböt, majd, okiratot helyeztek el benne és a helyére emelték. Ismét egy lépéssel előrébb jutott a Magyar Kormány által finanszírozott felújítás. Elkészült a főhomlokzat, a torony valamint a toronysisak és ünnepélyes keretek között emlékeztek meg erről a történelmi eseményről. Amikor egy vihar következtében megrongálódott a templom keresztje és le kellett szerelni a gömbbel együtt a toronyról, az építők nem találtak benne semmit. A restaurátorok nagyon remélték, hogy előkerülnek azok a rendszerint fém kazettába vagy tokba zárt értékes kortörténeti dokumentumok, régi tárgyak, a torony építésének vagy renoválásának idejéből, amelyekből még több történelmi információra tesznek szert. Most azonban, amikor a helyreállított csúcsdísz a helyére került, nem mulasztottak el belehelyezni: egy az építkezés során talált 1821-ből származó kovácsoltvas szeget; egy az építkezés során talált 1800-as évekből való pénzérmét, jelen korabeli pénzérméket; az egyházközség rövid történetét több nyelven, a tasnádszántói Becsky család Nagypeleskén található sírboltjai történetét, a Szent Anna Nőszövetség tagjainak névsorát, s nem utolsó sorban a jelen esemény emlékiratát.

Pakot Géza jezsuita szerzetes, ünnepi szónok, homíliájában kiemelte, hogy „Mária mindig is a megújulás jelképe volt a kereszténység számára, ő az, aki lehetővé teszi az újat, őhozzá kell fohászkodnia annak, aki változást akar, sorsforduló előtt áll.” A Szent Liturgia végén a hívek Mária-énekeket énekelve kivonultak a templom előtti térre, ahol egy emelvényre helyezve, már ott állt a feldíszitett kereszt és a keresztalma. Ez után következett az áldás és a szentelés. A helyi parókus felolvasta az emlékirat szövegét, majd a jelenlévő egyházi és világi vendégek kézjegyükkel látták el azt.

Tesi és lelki építkezés

A Kisboldogasszony-napi búcsún könyvbemutatóra is sor került. Ebből is kitűnik, hogy nemcsak fizikai, hanem lelki „építkezés” is folyik Nagypeleskén. Az Istenszülő-ikon 2012-es, restaurálást követő hazaérkezése után, minden májusi és októberi hónapban elmélkedéssel, máskor diameditációval egybekötött Mária-ájtatosságokat végeznek, rendszerint Parakliszt. A COVID-19-es világjárvány okozta egészségügyi intézkedések miatt, a járványügyi helyzetre való tekintettel, amikor huzamosabb ideig zárva voltak a templomok és a hívek nem látogathatták azokat, csak felvételről, illetve on-line lehetett követni a szertartásokat. Ezért gondoltak arra, hogy a naponta elhangzott homíliákat, papírra vetik. Így felidézve az alkalmakat, amikor Szűz Máriához imádkoztak a járvány mielőbbi megszűnéséért újra gondolhatják, a szemlélődő, gondolatébresztő, elmélkedést elősegítő írásként közreadott kötetben szereplő beszédeket. A kötet címe Világosság forrása, tengernek csillaga, annak a Rómában, a Via del Corso-n, a Santa Maria in Via Lata templomban található ikonnak a felirata, amely a májusi hónap elmélkedéseinek vezérfonalát ihlette. A szerző Pallai Béla, azokat az ikonokat igyekezett a prédikációsorozatban bemutatni, amelyek adott esetben az Istenszülőt ábrázolják, de a gyermek Jézus nélkül. Ugyanakkor ezeket párhuzamba állította a peleskei ikonnal. A könyvet bemutató Géza atya kiemelte a kiadvány végén szereplő színes képgyűjteményt, amely a témákhoz kapcsolódóan segít abban, hogy jobban megismerje az olvasó ezeket a Mária-ábrázolásokat is.

Pallai Béla

MEGOSZTÁS