Hogy eszközzé váljék Isten kezében – Gondolatok a temesvári egyházmegyei pasztorációs nap margójára

0
995
Fotók: Gerhardus.ro

Pál József Csaba megyés püspök idei első, januárban megjelent körlevelében tesz említést arról, hogy június 20-ra meghívja a temesvári egyházmegyébe a Graz-Seckau-i egyházmegyében élő Dr. Georg Plank teológust, a Pastoralinnovation (pasztorális megújulás) elnevezésű kezdeményezés elindítóját azzal a céllal, hogy, mint a főpásztor fogalmaz, „elmondja és átbeszélje velünk azokat a lehetőségeket, amelyeket ő ajánl, és segítségével átbeszéljük azt, ami egyházmegyénkben találó, megvalósítható.”

Az új típusú koronavírus-járvány miatt azonban az előadóval való személyes találkozás meghiúsult. Az egyik legnépszerűbb internetes felhőalapú kommunikációs platform segítségével azonban létrejött egy másfajta találkozás, amely, ha lehet így fogalmazni, mozgalmasabbá tette a rendezvényt. Igaz, hogy a résztvevők, jobb híján, csak osztott képernyőn üdvözölhették egymást, viszont kisebb csoportonként négy helyszínről – a temesvári püspökség, valamint a temesvár-józsefvárosi, a lugosi és az arad-ségai plébánia – jelentkeztek be, ami már önmagában is aktívabb jelenlétet, bekapcsolódást feltételezett. Meg számtalan technikai bravúrt, amelynek köszönhetően a résztvevők néha akaratlanul is belehallgathattak a többiek beszélgetésébe. Így történt, hogy miközben internetes összekapcsolás által Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök és Tari M. Böbe schönstatti nővér Temesváron, Georg Plank Grazban, Surdu Maria pedig a lugosi plébánián a fordítás szinkronizálásával bajlódott, a többi résztvevő fültanúja lehetett Pál József Csaba megyés püspök szívből jövő vallomásának, miszerint örömteli nap ez a számára, hiszen a résztvevők magas száma (több mint 80-an kapcsolódtak be a programokba) jelzés értékű.

Miután mindenki megtanulta (és begyakorolta!), hogy aki az eredeti, német nyelvű előadást szeretné hallgatni, az angol, aki a magyar fordítást, az a japán, aki pedig a román nyelvűt, az a kínai nyelvet állítsa be a számítógépén vagy a telefonján, elkezdődhetett a közös munka.
A találkozót a főpásztor imája nyitotta meg, aki Máté evangéliuma 11. fejezetének 5-6. versét választotta gondolatébresztőnek. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a pasztorális nap szervezésének gondolata akkor fogalmazódott meg benne, miután elolvasta Michael White plébános és Tom Corcoran: Újraépítve (eredeti címe: Rebuilt) című könyvét.

Ezt követően kezdődött Dr. Georg Plank előadása, aki a rövid bemutatkozás után összefoglalta, hogy mi a Pastoralinnovation vagyis a pasztorális megújulás lényege: az egyházak, egyházi szervezetek és közösségek innovációját támogató menedzselés, tanácsadás. A 2014-ben testet öltött kezdeményezés legfontosabb célja az emberek és a közösségek rendelkezésére állni. Ennek során a meglévő erőforrásokra és lehetőségekre építve konkrét stratégiát dolgoznak ki mindazoknak, akik hatékony pasztorációt kívánnak folytatni. Mint azt az előadó több ízben is hangsúlyozta, az innováció ugyan gazdaságtani kifejezés, mégsem idegen az egyháztól.

Meglátása szerint fontos a stratégia, a vízió, a képzés, a kompetencia és a professzionalizmus, valamint a hagyományok és az újítás közötti megfelelő egyensúly megtalálása. – Amikor az Egyházban innovációról beszélünk, úgy kell cselekedjünk, mint amit az evangéliumi részben a püspök atyától hallottunk: hogy a vakok lássanak, a sánták járjanak, a leprások megtisztuljanak, a süketek halljanak. – Nem számít, hogy az egyének milyen funkciót töltenek be az egyházban. Lehet valaki püspök, lelkipásztor, munkatárs, diakónus vagy hívő, az a lényeg, hogy eszközzé váljék Isten kezében, amely által az emberek megtapasztalják Őt – mondotta az előadó, és példaként a különböző szerzetesrendek megalapítóit említette: – Az egyház történetét szemlélve megállapíthatjuk, hogy az egyes szerzetesrendek megalapítói mindannyian újítók voltak, akik arra kaptak meghívást, hogy egy adott problémára új választ, új megoldást adjanak. Ezért szinte mindegyikük ellenállást is tapasztalt a környezete részéről, ahogy a mai újítók is. A Szentlélek azonban segít a kitartásban.

Lugoson

A tanácsadás három kategóriát érint, három területet ölel fel. A plébániákat, amelyek az előadó bevallása szerint kezdetben nem képezték a legfontosabb célcsoportot, ám annyi felkérés érkezett, hogy nyitottak feléjük is. A vezető pozícióban lévő személyeket. Ők lehetnek püspökök, plébánosok, szervezetek vezetői, projektfelelősök, csoportvezetők stb. Országos és nemzetközi tapasztalatcserét. Mint az előadó megfogalmazta, a püspökségek többsége túl sok mindennel foglalkozik, és nem jut idejük a tapasztalatok gyűjtésére, illetve megosztására.

Előadásában dr. Plank bemutatta az Újraépítve könyv „főszereplőit”, a Baltimore-i „Urunk születése” plébániát, Michel White plébánost, valamint a helyi közösséget, illetve a Pastoralinnovation egyik ajánlatát, a plébániai közösség megújulását célzó LIVT programot.

A délelőtti és délutáni értekezéseket egyaránt kiscsoportos tevékenység, megbeszélés követte, amely alkalmat nyújtott a résztvevőknek arra, hogy megosszák a hallottakkal kapcsolatos véleményüket, illetve kérdéseket intézzenek az előadóhoz. Nagyon sok és értékes észrevétel fogalmazódott meg, amely a résztvevők nyitottságát, tenni akarását tükrözte.

A pasztorációs nap végén Pál József Csaba megköszönte Dr. Georg Plank teológusnak a tartalmas előadást, Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynöknek és munkatársainak a szervezést, Tari M. Böbe schönstatti nővérnek, valamint Surdu Marianak a magyar illetve román nyelvű fordítás biztosítását, és a folytatás reményével búcsúzott minden résztvevőtől.

Forrás: Sipos Enikő/Gerhardus.ro