2020. május 21., csütörtök

0
1232

EVANGÉLIUM

Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
(Mt 28,16-20)

Jézus kapott meg minden hatalmat, és ezzel a teljes hatalommal küldi az apostolokat misszióba. A zsidó vallás nem ismer missziót, ez egészen új, Jézus parancsa elmenni az egész világra, hitet hirdetni és keresztelni egy legfontosabb ígéretet von maga után: veletek vagyok minden nap a világ végéig.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS