VIRÁGVASÁRNAP a családban

0
13224

Bevezetés:

A nap liturgiájának két súlypontja van, akárcsak az életünknek is: az egyik az örömteli hála, a másik a szenvedéssel és a megpróbáltatással való küzdelem. Liturgikus színe a piros, amely a szeretet véres áldozatára utal.

Jó, ha otthonainkat virágvasárnapra friss virágokkal díszítjük, így átélhetjük, hogy részesei vagyunk annak az örömnek, amivel az Urat illik fogadni. Ma az otthonunk Jeruzsálem, ahová Krisztus be akar vonulni. Ha legbelül lelkünk kész az ünneplésre, akkor ez kívül is mutatkozzon meg (szép virágok, jó illat). Ahogy erre készülünk, gondoljunk arra, hogy minden szentmisében ilyen virágvasárnapi hangulat van a felajánlás után. Ezért tudatosan tegyük: emeljük fel a szívünket, hogy Isten ünnepi jelenléte megszentelje. Mit kell tennem, hogy szívemet felemeljem, hogy lakásomba örömmel hozsannázva várjam Krisztust? A barkák, virágok megáldása pillanatában, amikor az ünnepi közvetítésbe a családdal bekapcsolódom, akkor azzal a tudattal vegyem kézbe az ünnepi ágat, hogy az áldó imádság megköthetetlen, és így Isten megáldja kezemben az örvendezés csokrait.

A passióban a szenvedés átelmélkedése életünk másik területére visz. Hitünk nem olcsó allelujázás, hanem komoly út. Ha Krisztust ünnepelve befogadtam a lakásba, akkor vele együtt be kell lépnem a nyomorúságaim és küzdelmeim sírbarlangjába is azért, hogy megérthessem és átéljem Isten végtelen szeretetét. Ezáltal tudta kifejezni azt, hogy végsőkig szeret. A virágvasárnapi passió, mintegy filmelőzetes, arra akar hangolni, amit nagyhéten lépésről lépésre átimádkozunk és bejárunk.

A lelki áldozás pillanata legyen számodra Krisztus ujjongó befogadása, aki szeretettel győzi le benned a halált és megajándékoz a feltámadással. 

Napi olvasmányok:

Olvasmány: Iz 50, 4-7;
Szentlecke: Fil 2, 6-11;
Evangélium: Mt 26, 14-27. 66

Közös munka:

Vessünk búzát (vagy fűmagot) kis poharakba vagy tálkákba, ezt meleg szobában elhelyezzük, és szorgalmasan öntözve húsvétra kikel.

Vagy választhatunk egy asztalra tehető húsvéti díszt, amelynek szintén egy hét kell a kizöldüléséhez.

Liturgia:

Előkészület: Az asztalra virágcsokrot, barkaágakat, virágos ágakat teszünk. Meggyújtunk egy gyertyát, kiteszünk középre egy kis keresztet, Szentírást.

1. VÁLTOZAT
(családi liturgia kisebb és nagyobb gyermekekkel)

Az előimádkozó (édesapa vagy édesanya) keresztvetéssel elkezdi a közös imádságot.

Édesapa:

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamárháton való diadalmas jeruzsálemi bevonulását. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előtte járó és utána tóduló sokaság így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmaág, Észak- és Kelet-Európában pedig a barkás körmenet.

Ahogy egykor Jeruzsálem lakói ruhájukat az útra terítve hódoltak Krisztus előtt, mi is hódoljunk ma előtte. Énekeljünk hozsannát!

ÉNEK

Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid Fiának!
Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid Fiának.
Refrén:
Hozzád száll énekünk! Szívünkből szeretünk!
Nincsen kívüled senki más, csak Te vagy a mi Istenünk!
Hozsanna, hozsanna, Jézus Isten Báránya.
Hozsanna, hozsanna, Jézus Isten Báránya.
Jézus, Jézus, Jézus, Isten Báránya.
Jézus, Jézus, Jézus, Isten Báránya.

Édesanya:

Jézus a világmindenség Királya, családunk Királya. Imádjuk és áldjuk Őt!
Az előimádkozott rész után együtt imádkozzuk:
Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, irántunk való szeretetből fölvetted az emberi természetet.
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, hogy megments minket, vállaltad az emberi természetet.
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, értünk viselted el Júdás árulását és Péter tagadását.
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, értünk folyt véres verejtéked az Olajfák hegyén.
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, értünk vállaltad az ostorozás és töviskoronázás gyötrelmeit.
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, értünk szenvedted el a szegek emésztő fájdalmait kezeiden és lábaidon.
Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, értünk vállaltad a kereszthalál minden testi és lelki gyötrelmét.
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, keresztedben a mi bűneink szörnyű súlyát vetted a vállaidra.
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, megtört tested értünk feküdt három napon át a hideg sziklasírban
– Imádunk téged és áldunk Téged!

– Megváltó Krisztusunk, értünk vállaltad az Eukarisztiában való jelenlétet
– Imádunk Téged és áldunk Téged!

Édesapa:

Könyörögjünk! Megváltó Krisztusunk! Mérhetetlen az az áldozat, amelyet értünk szeretetből elviseltél. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Kincseket adtál nekünk, amit mi sokszor közönyösen, hálátlanul elutasítunk, vagy eltékozlunk. Bocsáss meg nekünk, és kérünk, segíts minket, hogy szenvedéseidre hálás lélekkel tudjunk gondolni, és azokból erőt, bátorságot merítsünk, hogy így a te áldozatod megteremhesse gyümölcsét a mi életünkben, aki élsz és uralkodsz az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben most és mindörökké. Ámen.

ÉNEK

Tested, Jézus értünk függött.
Véred, Jézus, értünk ömlött.

VIDEÓ:

Méltó, dicséretre méltó… (jelenetekkel a Passió c. filmből 16+)

KÖZÖS MEGOSZTÁS: (vezeti az édesapa vagy édesanya)

Mi az, ami most megérintett, megszólított téged Jézus szenvedéséből? Milyen gondolatok, érzések vannak most benned?

ZÁRÓIMA (szabadon mondja valamelyik szülő vagy egy nagyobb gyermek)

MIATYÁNK (egymás kezét megfogva imádkozzuk)

ZÁRÓ ÁLDÁSÉdesapa:

Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. Ámen.


2. VÁLTOZAT (családi liturgia kisebb gyermekekkel)

A virágvasárnapi történetet megtalálható mind a négy evangéliumban. Ez az Újszövetség egyik legismertebb története a gyermekeink számára is, ezért könnyen „kikapcsolható”, mert „ezt már úgyis ismerjük”. Érdemes ezért a történetet más nézőpontból elmondani, miközben végig ragaszkodunk az eredeti szövegben leírtakhoz. Ez természetesen találékonyságot igényel a szülők részéről, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy belépjünk a cselekménybe és halljuk, ahogyan Isten szól hozzánk.

Édesapa:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Hívő zsidókként Jézus és tanítványai Jeruzsálembe utaztak a húsvéti ünnepekre. Az embertömeg a Messiásnak kijáró tisztelettel fogadta a szamárháton bevonuló Krisztust.

Abban az időben a fontos emberek, magasrangú tisztviselők, királyok gyönyörű, drága lovak hátán parádéztak. Jézus a Királyok Királya, és amint azt a próféták megjövendölték, azzal mutatta meg nagy alázatosságát, hogy szamár hátán vonult be Jeruzsálembe.

Hallgassátok meg együtt az elmélkedést!

Édesapa:

Hozzád fordulunk, Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a mi Királyunk, hatalmas, mégis alázatos, erős, mégis szelíd. Légy velünk, amikor követni próbálunk Téged keresztutadon a feltámadásig.

Édesanya:

Áldunk Téged, Atyánk, aki a mennyben vagy! – Dicsérünk Téged!
Áldunk Téged, Jézusunk, a mi Megmentőnk! – Magasztalunk Téged!
Áldunk Téged, életadó Lélek! – Köszöntünk Téged!

Mind:

Imádunk Téged, Urunk, Jézus Krisztus,
Te vagy a mi Megváltónk, a világ Megmentője,
Hozsánna a magasságban! Ámen.

ÉNEK

Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid Fiának!
Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid Fiának

Refrén: Hozzád száll énekünk! Szívünkből szeretünk!
Nincsen kívüled senki más, csak Te vagy a mi Istenünk!

Hozsanna, hozsanna, Jézus Isten Báránya.
Hozsanna, hozsanna, Jézus Isten Báránya.

Jézus, Jézus, Jézus, Isten Báránya.
Jézus, Jézus, Jézus, Isten Báránya.

Édesapa:

Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. Ámen.

Elmélyítés

Felnőtteknek és fiataloknak:

1. Virágvasárnap sokan rajongtak Jézusért. A gond csak az volt, hogy az igazi Jézust, a Megváltót nem látták benne. Mi hogy vagyunk ezzel? Csak rajongók vagyunk, vagy Jézus igazi követői? Hogyan van jelen Jézus a mindennapi döntéseinkben, a mindennapi életünkben? Valóban Őrá figyelünk, vele, benne és általa élünk? Engedjük, hogy Király és Úr legyen a mi szívünkben, az életünkben, a családunkban? Mit tehetnénk azért, hogy Jézus még inkább „bevonuljon” a családunk életébe? Mit kell feladnunk? Miről kell lemondanunk? Arról is beszélgethetünk, hogy a fentiek jegyében hogyan szeretnénk átélni a nagyhetet, mire szeretnénk jobban odafigyelni.

2. Megbeszélni, hogy az elkövetkező héten igyekszünk elcsendesedni, a hangos zenét, tévézést lehetőleg kerülni.

3. A hét, amely megváltoztatta a világot.

Kinyomtathatjuk a képet, és minden nap mellé írhatjuk a napra javasolt igét, elvégezhetjük a napi feladatot.

Gyerekeknek:

1. kifestősök, rejtvények (kifestő1, kifestő2. kifestő3)

2. heti jócselekedetek kiválasztása.
A következő listából minden gyerek válasszon egy jócselekedetet, amelyet a nagyhét minden napján Jézusnak felajánlva jó szívvel el tud végezni. LISTA:

Mondj le ma az édességről!
Ma egyáltalán ne beszélj csúnyán!
Mondj le ma a tévézésről!
Segíts ma a konyhában!
Ma ne szólj vissza senkinek semmi rosszat!
Lepj meg valakit egy aprósággal!
Figyelj oda, hogy ma ne bánts meg senkit!
Segíts a házimunkában!
Beszélj ma kedvesen mindenkivel!
Imádkozz a betegekért!
Tegyél meg valamit a többiek kedvéért, amit egyébként nem tennél.

3. Biblia gyerekeknek aplikáció: minden nap megnézni az aktuális történetet (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids&featurem&hl=hu-HU)

4. Bibliai játék virágvasárnapra elemi osztályosoknak: (https://learningapps.org/watch?v=p5cw5knqj20&fbclid=IwAR3qFh1ufk_fvSqTl_Rsja7blUNyTm5VxWgwXRG1ZiC46AqwnSECWI3wTJk)

5. Sugárkoszorú készítésetervrajz és kész munka.

Zene

  • Aranymiatyánk
  • Hosanna
  • Hozsanna Dávid fiának ()

LETÖLTHETŐ PDF

MEGOSZTÁS