2020. február 21., péntek

0
972

EVANGÉLIUM

Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk:
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért?
Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”
Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.” (
Mk 8,34-9,1)

A remény és a bizalom forrása a mai evangélium. Erőt ad, hogy életem lépéseit nem egyedül kell megtenni, Ő hív és mutatja meg az elleshetetlent, vezet, és életem csúcsa beteljesedhet, megnyugodhat. Ővele találkozni a legcsodálatosabb. Legyen a mai nap egyértelmű: Vele, Általa és Őbenne akarunk létezni, mert Ő az Atya szeretett Fia.

Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész

MEGOSZTÁS