Fiatal keresztények: jelen lenni és szeretve lenni

0
2179
Fotók: Veress Boglárka

Keresztény életükben megújulni vágyó fiatalok kezdték el több hétvégés útjukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) által szervezett Teljes Szívvel, valamint Teljes Szívvel Forte képzéseken.

Az ifjúsági csoportok, illetve zenecsoportok tagjai és jövendőbeli fiatal vezetői február harmadik hétvégéjén gyűltek össze a csíksomlyói Jakab Antal Házban, hogy színes előadások, felpezsdítő játékok és megindító beszélgetések által fejlesszék önmagukban a jót, egymásban pedig a felebaráti szeretet erényét.

Ezekben az időkben egyre gyakrabban hallom, milyen furcsa ez a század, hiszen a fiatalság annyira közömbös tud lenni egy-egy téma iránt. Negatív meglátások övezik a 15-20 éves korosztályt. De én is ott voltam ezen a három napon, megfigyeltem a résztvevőket, és nyugodt szívvel meg merem cáfolni ezt a közvéleményt. Az együtt gondolkodás, a tapasztalatok mentén való tanulási folyamatok mind előhozták a fiatalokból a bennük rejlő ajándékokat – bátorság, a többiek elé való kiállás, kíváncsiság, odafigyelés, ráhagyatkozás a Szentlélekre: mik ezek, ha nem egy fejlődésre nyitott, Istenre hangolódó szellemű tizenéves fiatal őszinte megnyilvánulásai? Ebben a lelkületben megláthatták, mekkora áldás közösségben formálódni, hogyan tekint ránk az Isten, és felfedezőtúrára indultak abban is, hogy milyen az ő hitük – és mindezt korántsem közömbösen. Büszkeség ezt megtapasztalni, hiszen ők a keresztény identitás megmaradásának záloga.

A hétvégén együtt tanultuk új módon megszólítani a teremtő Istent, és megkeresni, hogyan is nyilvánul meg a hétköznapjainkban. Ahogy a zsoltáros mondja: „Ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét.” (Zsolt 104,30) Így lett idén is: ez a két vezetőképzés életelveket adó helyszín, kegyelmi mozgatórugó a csíksomlyói Szűzanya palástja alatt, valamint ecset az Úr kezében, hogy alkosson általa valami szépet.

Az alkalom záróakkordja a vasárnapi szentmise volt, amelyen Csíki Szabolcs plébános buzdította az ifjakat, hogy őrizzék szívükben a legnagyobb kincset. A FIF csapata reméli, hogy ezután is lelkesedéssel és tudásvággyal felvértezve fognak eljönni a fiatalok Csíksomlyóra, figyelembe véve, hogy: „Fiam, ne téveszd szemed elől soha, vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra. Így majd a lelked életévé válnak, és ékesség lesznek a nyakadon.” (Péld 3,21-22)

Csiki Eszter