Szent Miklós-búcsút ünnepeltek a szatmárnémeti magyar görögkatolikusok

0
1302

Templomának és az egyházközség védőszentjének ünnepét ülte a szatmárnémeti magyar görögkatolikusság, december 6-án, csodatévő Szent Miklós püspök napján. A Szent István téri templomba már egy órával az ünnepség előtt gyülekeztek a hívek, hogy a patrónusuk tiszteletére végzett ájtatosságokkal hangolódjanak a délután hat órakor kezdődő búcsúi Szent Liturgiára.

Már a Szent Miklós Akathisztosz éneklése alatt kígyózó sorok álltak a gyóntatófülkék előtt, hogy a búcsú elnyeréséhez szükséges lelki felkészüléssel is teljessé váljon sokak személyes ünneplése. A zsúfolásig megtelt templomba az ünnepi Mennyei Király Vigasztaló kezdőénekre a képviselőtestület és a nőszövetség tagjai vezették be a ministránsokat és a 15 fős papi menetet. Az ünnepi Szent Liturgiát Jaczkó Sándor balkányi görögkatolikus esperes vezette, akivel hazai és külföldről érkezett papok állták körbe az oltárt. A diakónusi szolgálatot Simon István újszentelt diakónus látta el. Az ünnepi szónok Seffer Dániel Antal ugocsai esperes volt, aki kilenc héten át vezette a lelkigyakorlatot, amelyet immár hatodik alkalommal szerveznek nagykilenceddel egybekötve a templombúcsúra készülőknek.

Folytatva lelkigyakorlatos szentbeszédeinek alapgondolatát a családról, a szónok az ünnepelt szent személyét és csodáit felelevenítve beszélt a példaképről, a boldog családról, a nagyszülők elengedhetetlen szerepéről a családban, valamint az életszentségről. Szent Miklós alakját állította a ma embere elé, aki képes volt úgy ajándékot adni, hogy végül ő lett a megajándékozott, beigazolva a felolvasott evangélium biztosítékát a boldogságokban: Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!

Az elmúlt évekhez hasonlóan, ilyenkor jelenik meg a Szent Miklós Kilenced Füzetek könyvsorozat aktuális száma, immár hatodik alkalommal. A kilenc hétig tartó nagykilenced összes szentbeszédét tartalmazó könyvecske díszpéldányát, mint viszontajándékot vehette kézbe az idei lelkigyakorlat vezető esperes, amit az egyházközség nevében nyújtottak át neki, de bárki meg is vásárolhatta azt. Ugyancsak egy kis figyelmességgel készültek az áldozópapok számára a nőszövetség tagjai, amit Fazekas Carmen elnök asszony és Kádár Margit helyettese adott át nekik.

De nemcsak a jelenlévők részesültek ajándékban: dr. Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész, pápai káplán, mindenki meglepetésére, egyenesen Rómából hozott pápai áldással köszöntött még egy ünnepeltet. Pallai Béla címzetes esperes, parókus ugyanis pont ezen a napon ünnepelte hetvenedik születésnapját. Mielőtt felolvasta volna a Ferenc pápa elemosinariusa, Konrad Krajewski bíboros által aláírt szentszéki okiratot, dicsérő szavakkal emlékezett vissza arra a 30 évre – és nemcsak – amit a helyi közösség lelki vezetője, papja áldozatos munkájával végez mind a mai napig az Úr szőlőjében.

A templomi szertartásokon az ugyancsak vendégként jelen lévő ifj. Gorcsa György máriapócsi főkántor vezette az éneket, akinek énekhangját a zarándoklatokról már jól ismerik a szatmári hívek, s aki számtalanszor jelen van és oktatja a leendő kántorokat a partiumi kántorképzésen. A Liturgia végén közösen mondták el a hívek a Szent Miklós-kilenced imáját, a helyi parókus pedig megáldotta az Árpád-házi Szent Piroska Nőszövetség által készített, ilyenkor szokásos „Szent Miklós kenyeret”, majd himnuszok, miroválás és ereklyecsókolás következett. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően az idei „Szent Miklós kenyere” nem egyszerű zsömle, nem is kisebb kenyér, hanem mézeskalács ízű, Szent Miklós ikon-lenyomatával díszített és ízlésesen csomagolt szentelmény, amit kilenc héten át hasonlóan osztottak szét minden nagykilencedes liturgia végén.

Pallai Béla