Együtt Isten és mások felé!

Ifjúsági lelkinapot tartottak Gyergyócsomafalván

0
1425
A fiatalok saját rózsafüzért készítettek.

Szeretetben újra elindulni, újabb lépéseket tenni Isten és mások felé, ez volt a célja a Gyergyócsomafalván november 2-án szervezett lelkinapnak, amelyen 14 és 20 év közötti fiatalok vettek részt.

A lelkinap mottójában: „menj szeretettel mindenki felé, mert életed egy értékes misszió: nem cipelendő teher, hanem felkínálandó ajándék” Ferenc pápa is figyelmeztet bennünket arra, milyen fontos, hogy szeressünk, hogy merjünk szeretettel viszonyulni egymáshoz, merjünk Isten eszközei, s így ajándékok lenni felebarátaink számára is.

Miután összegyűltünk, szentségimádással, az Úr előtt töltött idővel kezdtük a közös délutánt. Énekeltünk, hálát adtunk, kértünk, az Oltáriszentség előtt csendben imádkoztunk egymásért és másokért. Ezután a hittanteremben egy Kett-módszeres foglalkozáson vettünk részt. A Kett-módszer segített abban, hogy azáltal, hogy különböző tárgyakból a padlóra is kiraktuk a történetet, jobban elképzeljük az elmondottakat, jobban bele tudjuk élni magunkat. A rövid történet a figyelmünket az ima erejére, a rózsafüzér imádkozásának fontosságára, értékére irányította. A foglalkozás végén mindenki kirakta azt is, hogy mi az, ami őt közelebb viszi Istenhez, mi segíti át a nehézségeken. Ezután a fiatalok elkészíthették saját egytizedes rózsafüzérjeiket, amellyel imádkozhatják ezt az imát bármikor, ha valamiért hálásak, ha valami bántja őket, ha kérni szeretnének, ha közben szeretnének járni másokért, vagy ha épp Istennel szeretnék tölteni azt az időt, amíg egyedül sétálnak az utcán. Miután elkészültek a kis rózsafüzérek, a plébános úr megáldotta azokat és a nap zárásaként közösen elimádkoztunk egy tizedet.

Nagyon örülök, hogy összegyűltünk és remélem, a közös tevékenység megmozdított valamit azokban a fiatalokban, akik részt vettek, és ha csak egy kicsit, egy fél lépésnyit is, de segítette őket az Isten fele vezető úton.

Csíki Amanda