Megmaradni – és mégis élni

0
2377
Fotók: Molnár Miklós Csaba.

Ezzel a mottóval szerveztek demográfia, egészség- és szociálpolitika tematikájú konferenciát Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánián november 8-án.

A szervezők a marosvásárhelyi és marosszentgyörgyi plébániák, a marosszentgyörgyi polgármesteri hivatal, valamint a magyarországi Bács-Kiskun megyei és Békés megyei önkormányzatok és kormányhivatalok voltak. Az anyaországi szervezők már többéves múlttal rendelkeznek az ilyen jellegű együttgondolkodás terén: már tíz megszervezett konferencia tapasztalata van a birtokukban, és a jelenlegi, tizenegyedik konferenciát a hazai szervezők kérésére helyezték át Erdélybe.

A konferenciasorozat célja a különböző tudományterületek tapasztalatainak megosztása és együttgondolkodás egy közös céllal: vizsgálni a nemzet megmaradásának feltételeit és az egyes tudományterületek feladatait ezen a téren. Ennek a munkának a gazdasági, társadalmi, politikai és egészségügyi tényezői mellett van egy eszmei, erkölcsi dimenziója is. Ez is hangsúlyos helyet kapott a konferencia munkálataiban: a hazaszeretet és a hit megtartó ereje, a keresztény családi élet értékeinek hangsúlyozása.

A konferencia elején a történelmi egyházak képviselői azért imádkoztak és kérték Isten áldását, hogy a közösségeink újra megteljenek életszerető fiatalokkal, akik számára nem teher az élet, hanem áldás és ajándék, amelyet tovább lehet adni.

Dávid László professzor, a Sapientia EMTE rektora köszöntőjében hangsúlyozta az oktatási intézmények felelősségét ezen a téren: feladatuk biztosítani minden fiatalnak a lehetőséget, hogy képességeit a saját és nemzete javára kamatoztassa. Belenevelni a fiatalokba azt az életérzést, hogy a szülőföldjükön szükség van rájuk, hogy itt ők tenni tudnak, és tenniük is kell saját képességeiknek megfelelően.

A megnyitót színesítette Kilyén Ilka színművésznő szavalata, valamint a marosszentgyörgyi Szent Cecília kórus előadása.

Az első tudományos szekciót Szénégető István plébános előadása nyitotta meg, aki azokról az utakról és erőforrásokról beszélt, amelyeket a pasztoráció betölt az élet szolgálatában. A pasztoráció elsődleges erőforrása az isteni kegyelem gondolkodásmódot átformáló ereje. Ennek érdekében a pasztoráció során a célunk, hogy az embereket összetalálkoztassuk Istennel, az élet forrásával. Néhány kipróbált területet említett, amelyet a hétköznapokban ő maga családreferens plébánosként és a Családpasztorációs Központ az egyházmegye területén rendszeresen alkalmaz. Ilyen a személyes találkozás és közös ima házaspárokkal vagy  a nyolchetes jegyeskurzus, amelynek során 17 év alatt 595 párt készítettek fel a keresztény házasságra. Ilyen a nyolcórás szülésfelkészítő vagy a Boldogabb Családokért elnevezésű iskolai program, amely Erdély 4 megyéjében működik 40 önkéntes segítségével iskolai osztályfőnöki órák keretében, valamint iskolán kívüli egyszeri alkalmak formájában is. Ilyen a Szent Család-templom közelében kialakított családos élettér, amelynek 20 család a tagja, a maga 30 gyermekével, akik elköteleződtek a keresztény családi élet értékeinek megélése és felmutatása mellett.

Ugyanebben a szekcióban hangzott el Sófalvi Szabolcs marosszentgyörgyi polgármester előadása, aki tanúságtevő jelleggel beszélt hitéről mint erőforrásról és hivatásként megélt önkormányzati tisztségéről. Elmondása szerint programjának prioritási sorrendjében az infrastrukturális fejlesztések elé helyezte a közösségépítést, mindvégig azt vizsgálva, hogy mi a helyi közösség tagjainak vágya, mi az, ami a településen, itthon tartaná őket. Ezért adott teret számos közösségépítő tevékenységnek, családok, édesanyák, fiatalok és gyerekek számára szervezett célirányos programoknak, kulturális és művészeti tevékenységeknek. Az infrastrukturális fejlesztéseket is a helyi közösség prioritásaihoz igazítva elérte a község, hogy 2018-ban a megyében az első helyen állt az elnyert és megvalósított projektek terén.

A konferencia pozitívuma, hogy az erdélyi, vajdasági, valamint az anyaországi tapasztalatok egyaránt elhangzottak a két tudományos szekcióban. Dr. Szabó Béla marosvásárhelyi professzor a jelenlegi helyi, marosvásárhelyi szülészeti adatokról beszélt, megosztva a legfrissebb adatokat a fiatalkori szülések, illetve a terhességmegszakítások területéről. Dr. Slobodan Zivkovic a zentai szülészeti-nőgyógyászati osztály tapasztalatait osztotta meg, az anyaországi dr. Párducz László pedig a családbarát szülés érdekében tett lépésekről számolt be. Dr. Egyed Imre professzor a marosvásárhelyi patológiai kutatások új eredményeiről, a szegedi dr. Virók Dezső a megelőzés fontosságáról beszélt.

A társadalom és a média közös felelőssége a demográfiai folyamatokban szintén három szempontból került megvilágításra: Balla Attila anyaországi önkormányzati képviselő, Oltyán József médiatulajdonos, valamint Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, a Harangszó című időszakos plébániai kiadvány szerkesztője jóvoltából.

Molnár Izabella