Búcsú és évnyitó Gyulafehérváron

0
2029
Fotók: SIS

Szent Mihály arkangyal ünnepén számos zarándok gyűlt össze a gyulafehérvári székesegyházban a székesegyház búcsúünnepére, illetve a Papnevelő Intézet ünnepi Veni Sancte szentmiséjére. A szentmisén megemlékeztek Isten szolgája Márton Áron püspök halálának évfordulójáról is. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György érsek volt, aki Tamás József segédpüspökkel és az egyházmegye papságával mutatta be a legszentebb áldozatot.

A Megtestesült Bölcsességről nevezett szemináriumban délután nyitották meg az új akadémiai évet, melynek keretében dr. András István rektor köszöntötte a főpásztort, a tanárokat, diákokat és nem utolsósorban a négy elsőéves növendéket. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy a pap figyelmét is, akár a világi emberét, sok minden felkelti, sok dolog vonzza, de fontos, hogy a pap útjelző legyen, aki jelzi az irányt az örök élet felé. Az iránymutatáshoz pedig türelemre van szükség, éppen ezért a növendékeknek azt tanácsolta, hogy ebben a tanévben legyenek még inkább türelmesek egymással és az emberekkel szemben. Ezt követően dr. Vik János a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia dékánja ünnepi beszédében a teológia mint szent tudomány fontosságáról beszélt. A teológia, akár más tudomány, a valóságról, az emberről gondolkodik, de olyan kérdéseket tesz fel, amelyek a Szenthez, Istenhez vezetnek. Ezért fontos a teológia művelése, ami nem önmagáért van, hanem elsősorban Isten népéért, és fontos, hogy a tudományt átépítsük az imaéletbe, lelki életbe – hívta fel a kispapok figyelmét a dékán.

Végül Dr. Jakubinyi György érsek a szeminárium jelentőségéről beszélt, amelyet hídhoz hasonlított: hídhoz, amelyen át kell minden növendéknek mennie s nem állhatnak meg rajta. Az ünnepség a kápolnában zárult az ünnepi vesperás elimádkozásával.

Ferencz Zsolt