Megköszönték a szentatya csíksomlyói látogatását

0
3913
Az erdélyi csoport a pápával. Fotó: Vatican Media.

A csíksomlyói pápalátogatást szervező bizottság képviselőinek 11 főből álló csoportja Tamás József segédpüspök vezetésével a vatikáni szeptember 18-i szerdai általános kihallgatás végén találkozhatott Ferenc pápával. A küldöttség célja az volt, hogy kifejezze háláját és köszönetét Szent Péter utódának a csíksomlyói látogatásért.

A küldöttség a pápalátogatás emlékére kiadott kötetet nyújtotta át a szentatyának, aki ismét felidézte, milyen csodaszép úton jutott el Csíksomlyóra, milyen lenyűgöző volt az erdélyi természet, a táj. Amikor a csíksomlyói szervezőcsapat köszöntötte, Ferenc pápa rögtön azt kérdezte, magyarok-e a jelenlevők, s amikor egybehangzóan csendült a vidám igen, mosolyogva magyarul mondta: Isten hozott. A kiadványba belelapozva csíksomlyói emlékeit idézte, jól emlékszik az ottlét sok mozzanatára. A kiadvány egyik képét szemlélve a csíkszentmihályi polgármesterre és családjára ismert rá, s idézte fel a kedves találkozást.

A csíksomlyói pápalátogatás emlékkönyvét nyújtották át a pápának. Fotó: Vatican Media.

A jó hangulatú találkozás nyomán a küldöttség tagjai újra megérezték a teljesített feladat minden terhét és örömét, ugyanakkor küldetéssel térnek haza. Bár a konkrét mandátum lejárt, a szolgálat továbbra is feladat, hiszen – ahogy ezt a küldöttség tagjai a római zarándoklat napjai alatt újra megfogalmazták – a felelősségérzet és a közösség képviseletének súlya továbbra is foglalkoztatja az egykori szervezőket. A rövid római zarándoklat hálaadás és az áldás kiesdésének lehetősége főegyházmegyénkre, otthoni egyházmegyéinkre, hiszen sok a feladat és sok a kihívás. A zarándoklat során a küldöttség bejárt néhány spirituális és magyar szempontból fontos helyet, szentmisét mutattak be a Szent Péter-bazilika magyar szenteknek szentelt altemplomában, találkoztak és köszönetet mondtak több olyan személyiségnek, aki segítette az előkészítés munkáját Rómában: köztük Kovács Gergelynek, a Kultúra Pápai Tanácsa irodavezetőjének, Érszegi Márknak, a vatikáni magyar nagykövetség munkatársának és a Vértesaljai László vezette magyar szerkesztőségnek a Vatikáni Rádióban.

Nagy lelki feltöltődés volt ez a vidám és szívélyes találkozás Ferenc pápával. Jó volt a köszönet és hála szavait tolmácsolni az otthoni közösség nevében. Jó volt az emlékeket felidézni, jó volt újra tudatosítani, hogy egy közösség képviselete olyan feladat, amelyet visz tovább mindenki, aki azt akár kis időre is elvállalta.