2019. szeptember 3., kedd

0
786

EVANGÉLIUM

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.
Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül hogy bajt okozott volna neki.
Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: „Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból.”
Ennek híre elterjedt az egész környéken.
(Lk 4,31-37)

A mai evangélium bemutatja, hogy Jézus ördögöt űz. Nem kedves és kellemes életpillanat. Ki akar ilyet látni, tapasztalni? Pedig valóság! Ma is jelen van, sokszor fel sem ismerhető módon. Jézus szavában viszont hatalom és erő van, engedelmeskednek a tisztátalan lelkek és elhagyják az embert. Istenhez tartozóként jó tudni, Krisztus szavában erő van. Vele élet és reménység köszönt házunk tájékára.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS