2019. július 25., csütörtök

0
788

EVANGÉLIUM

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?”
Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?”
„Készek vagyunk!” – felelték.
Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
(Mt 20,20-28)

A zarándokok védőszentjét ünnepeljük ma, egyben életünk zarándok mivoltának védőjét, oltalmazóját is kérjük, hogy segítsen a helyes utat megtalálni és megélni. Az evangéliumban versengéssel, felfelé törekvéssel találkozunk, amit Jézus a helyére tesz, és véglegesen irányt, célt mutat. A szolgálat lelkületére vannak meghívva az apostolok, de mi is, maiak… Szolgálni az Isten dicsőségét, az életet és a felebarátot. Kérjük, esdjük Szent Jakab apostolt, hogy járjon közben értünk, hogy a magunk és közösségi El Caminónk is a szolgálatról, az életről, az Istenhez való közeledésről és a felebarátra való rácsodálkozásról szóljon.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS