2019. július 23., kedd

0
922

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
(Jn 15,1-8)

Hogy örömhírrel induljon a mai nap is, Máté evangélista sorain elmélkedve ismét közeledhetünk Istenünkhöz, aki a mi törekvéseink előtt vár, aki isteni életével nyitott a mi emberi, olykor „hamis” életünkre. Az evangélium egyértelműen hangsúlyozza, hogy a Jézushoz tartozás nem a testi rokonságon alapszik, hanem azon, hogy az Atya akaratát fel és megismerjük-e, és készek vagyunk-e azon az úton elindulni, haladni, amelyet az Atya ad ajándékba valamennyiünknek! A mai örömhír is abban erősít meg, hogy Isten előbb szeret, előbb nyit és lépik felénk, mint ahogyan mi tenni szeretnénk. Okunk van az életörömre, a jelenlét megszentelésére, mert Istenhez tartozó a mi életünk. Legyen a mai nap is egy isteni kaland!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS