2019. július 17., szerda

0
672

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
(Mt 11,25-27)

Egy rövid magasztalással találkozunk a mai evangéliumban, ami megengedi, hogy lássuk Jézus emberi lelkületét. Minden az Atyáé, mindenben Ő van jelen, csodálatosan szép Jézusnak ez az imája. Bárcsak mi is átadnánk ügyeinket, elképzeléseinket az Atyának és hagynánk, hogy Ő legyen a központ, a szív és a lélek. Az evangélium másik különös és csodaszép üzenete, hogy az igazi Isten-igazságot csak a jóakaratú, alázatos emberek ismerhetik meg, bárcsak ilyenek és nem másmilyenek lennénk. Legyünk figyelmes hallgatói az Istennek, hiszen Ő önmagát adja, nekünk ajándékozza…

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS