2019. június 19., szerda

0
1062

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat.
Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked
. (Mt 6,1-6.16-18)

Jézus hívásával találkozunk a mai evangéliumban: tudjuk, ismerjük az életérzést, nehéz időnként a ráhagyatkozás, annyira szeretnénk irányítani az élet útját, hiszen a ma emberre erre lett beállítva. Az üdvösség történetének részeseiként meghívásunk lényege újra és újra megtanulni, életté tenni a bizalmat Istenünk iránt. Az evangélium meghív, hogy legyünk egyenként vagy éppen közösségben főszereplői három fontos lelki élménynek: járja át életünk minden rezdülését, történését, vágyát az imádság, ami segít áthidalni a legnehezebbet, segít életben maradni és értelmet ad az életnek. Aztán nem elég csak Istent szeretni, hanem életstílusunk kell, hogy legyen a másikhoz való egészséges ragaszkodás is. Ma lehet időt, szavakat, jó gondolatokat, nyitott tekintetű mosolyt adni annak, akinek erre valóban szüksége van. Olyan időket élünk, amikor erre mindenkinek igénye és szüksége van, ne spóroljunk ilyen téren. A harmadik élmény lehet az evangélium tükrében a visszatekintés: mi történt eddigi napom folyamán? Milyen érintésekkel találkoztam? Ezek az érintések mire bátorítanak és ösztönöznek? És mi az amiben változnom kell? Miben kell megújulnom?

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS