2019. április 2., kedd

0
772

EVANGÉLIUM

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák.
Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.

Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram! Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem.” Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett.
Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned.” Ő azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd ágyadat, és járj!”
Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen.
Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
(Jn 5,1-16)

Oly sokszor vagyunk úgy, mint a mai evangéliumban szereplő, harmincnyolc éve betegséggel küszködő ember: „Nincs emberem”. Átérezve a mai evangélium súlyát, a következő fogalmazódott meg bennem: Isten hűségének csúcsa Krisztus személyében valósult meg leginkább. Krisztus csodálatos erővel, kegyelemmel, gyógyítással tölti el az embert. Így nem egyszerűen élni akarok, attól vagyok keresztény, hogy Őt akarom hűséggel követni. A nagyböjt abban is segít, hogy tudatosítsam: előbb Krisztus kiüresedése
történik, hogy aztán én is beleszülethessek az Ő életébe. Ma van valaki, akinek „embere”, segítője, az életre vezetője lehetek?

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS