2019. március 16., szombat

0
1092

EVANGÉLIUM

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Hallottátok a (régi) parancsot: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”
(Mt 5,43-48)

Lehetséges-e szeretni olyat, aki rosszat akart? Az élet merész kérdéseire keresi a mai evangélium a választ. Nehéz feladat! gyakran mondogatjuk: Jézus tanítása nagyon szép, annyira igaz és mély, hogy annak alapján meg lehetne változtatni a világot. Tudunk-e mit kezdeni a tanácsokkal? A mai evangéliumban azt szeretnem, hogy nem érzelmekre épít, hanem a tettekre. Ellenségemhez hogy viszonyulok az tőlem függ, személyes döntésem. Egész életem döntések sorozatának az eredménye!
Kérhetem az ellenségszeretet kegyelmét! Legyen Isten áldása mai életdöntésemen!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS