A katekétika új útjain

0
1887
(Fotó: Gál László)

Katekétikai tanácskozást tartanak Kolozsváron a Babeș–Bolyai Római Katolikus Teológia Karán szeptember 4-én és 5-én a négy, többségében magyar nyelvű római katolikus egyházmegye módszertani felelőseinek részvételével. A tanácskozás főbb témái közt szerepel a megújuló módszertani felfogás, tanterv, az új, digitális változatban is megjelent 5. osztályos tankönyv használata, illetve egy új, hatodikosoknak szánt tankönyv előkészítésének megalapozása. A tanácskozás első napján a 2016–2017-es tanévnek a katekézis szempontjából meghatározó eseményeit értékelték. Ahogy Böcskei László nagyváradi megyés püspök a tanácskozás egyik résztvevőjeként kérdésünkre elmondta: sok eredmény született, ezekre kell koncentrálni, nem a hiányosságokra, mert ezek lendítenek tovább. Bogos Mária Hargita megyei tanfelügyelő kérdésünkre szintén az eredményeket sorolta: az elmúlt tanévben több egyházmegyeközi megbeszélés volt, egyeztetés nyomán született meg az új felfogást tükröző tanítási mód első látható terméke, egy tankönyv, továbbá a váradi Posticumban a Bolyai Nyári Akadémia keretében szervezett, szintén az új felfogást tükröző hittanári továbbképző, a végre országosnak számító római katolikus hittanolimpia, amelynek Kolozsvár volt a házigazdája idén, ezek mind-mind eredmények. A kérdés az új módszertan kapcsán is csak az, hogy a tanár alkalmazza-e a rendelkezésére álló új lehetőségeket vagy sem, megtalálja-e a kínálatban a neki és a tanulóknak egyaránt „testhez álló” módszereket. Böcskei püspök azt is hozzátette: miközben ragaszkodunk értékeinkhez, a mai világban élve a mai beszédmódhoz kell alkalmazkodni, a mai gyerekek, fiatalok így értik meg a mondandónkat. Ozsváth Judit egyetemi oktató és az új tankönyv egyik szerzője a könyv bemutatásakor ezt hangsúlyozta: igyekeztek klasszikus képzőművészeti, irodalmi alkotásokat válogatni, azokkal mintegy alátámasztani a vallási mondandó örök értékeit, miközben mindezt a mai gyerekek számára érthetően, követhetően mutatják be. A tankönyv megalkotásakor fontosnak tartották, hogy színvonalas munkát hozzanak létre, amely nem egyetlen területről hoz tudnivalókat, hanem folyamatosan táguló ismereteket kínál, miközben az alapvető erényeket igyekszik megalapozni: a környezettudatosságot, a felelősségtudatot, a segítőkészséget, a szerető Isten képéből eredő pozitív világfelfogást.

A vissza- és előretekintés közben sem feledkeztek meg a katekétikai tanácskozás résztvevői a legnyomasztóbb aktualitásról, és szolidaritásukat kifejező üzenetet fogalmaztak meg a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyével kapcsolatban, amelyet Böcskei László püspök adott át honlapunknak.

A Kolozsváron megszervezett egyházmegyeközi katekétikai tanácskozás résztvevői együttérzésüket fejezik ki a marosvásárhelyi római katolikus iskola tanári és szülői közösségével, akik hónapok óta küzdenek iskolájuk megmentéséért. Az illetékes hatóságok – a legmagasabb szintig – a bizonytalanság táplálásával olyan helyzetet teremtettek, amely az iskola megszűnésének ténye elé állította az érdekelteket, akik pedig mindent megtettek, hogy az igazságosság, a méltányosság és a jog által támasztott igényeknek megfeleljenek, és így biztosítani tudják a katolikus iskola megmaradását, zavartalan működését az ide vonatkozó állami törvények szerint.

Égbekiáltó véteknek minősíthető azok magatartása, akik diákok katolikus iskolában való neveltetési jogával élnek vissza; azok magatartása, akik a szülők ilyen irányú választását akadályozzák meg; azok tette, akik módszeresen családjaink, közösségünk életét terhelték meg az iskola körül mesterségesen előidézett és fenntartott helyzettel.

A tanácskozás résztvevői ezúton is kifejezik óhajukat, hogy a jog és törvényesség keretei között a marosvásárhelyi római katolikus iskolának is biztosítva legyenek a működési feltételei. Jelen állásfoglalást az igazság szolgálatáért folytatott imáink kísérik.