2022. szeptember 28.

Szent József, a munkás búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent József, a munkás tiszteletére: Zeteváralja, Borzsova, Tölgyes: Túlsóvíz, Gyergyószentmiklós: Szent József, a munkás.

  • zeteváraljai plébániatemplomban május 1-én, szerdán délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A főcelebráns Pál Vilmos-Barna alcsíki főesperes, a szónok pedig Kovács József, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze.
  • Gyergyószentmiklóson, a Szent József, a munkás tiszteletére épített felszegi templom búcsúünnepe május 1-én, szerdán déli 12 órakor kezdődik. A szentbeszédet Czirják Árpád nyugalmazott plébános tartja. A szentmise keretében megáldják a Szent Antal, Szent József és Jézus Szíve tiszteletére felállított mellékoltárokat.

Temesvári egyházmegye:

  • Május 1-jén, szerdán 10.30 órától tartják Aradon a Szent József, a munkás nevére felszentelt Mosóczy-telepi templom búcsúünnepségét. Az ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Palatinus Alen verseci plébános.

Szatmári egyházmegye:

  • Halmiban az ünnep napján, délelőtt 11 órától tartanak búcsúmisét Szmutku Róbert nagybányai esperes szentbeszédével.
  • Pusztadarócon szintén szerdán délelőtt 11 órától Néma Sándor lázári plébános ünnepi szónoklatával lesz a búcsúmise.