2024. július 18.

Szent Imre-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Imre tiszteletére: Petrozsényi kápolna, Szotyor, Gelence, Görgényszentimre, Máréfalva, Csíkszentimre, Marosvásárhely, Aranyosbánya, Hidegség, Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola, Ditró-felszeg.

  • 2017. november 3-án, pénteken van a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúja, amelyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés délután 6 órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Jánosi Gellért, székelyvarsági plébános. A szentmise után ünnepi megemlékezésre kerül sor Szent Imre hercegről a díszteremben.
  • Petrozsényban a Szent Imre-kápolna búcsúja november 4-én, szombaton délután 4 órakor kezdődik.
  • A máréfalvi Szent Imre plébániatemplom búcsúját november 5-én, vasárnap tartják. A szentmiséken reggel 9 órakor Bajkó Norbert, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze prédikál, délben fél 1 órakor pedig László Rezső pálos Hargitafürdőről.
  • Gelencén a búcsút november 5-én, vasárnap déli 12 órakor tartják. A szentmisét, melynek főcelebránsa és szónoka Jakubinyi György érsek, az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
  • Csíkszentimrén a plébániatemplom búcsúját november 5-én, vasárnap délben a fél 1 órakor kezdődő szentmisén ünneplik. A homilíát Kémenes Lóránt, türi plébános mondja.
  • A hidegségi Szent Imre kápolna búcsúját szintén november 5-én, vasárnap ünneplik. A délután 1 órakor kezdődő szentmisén Ferenczi Árpád nyugalmazott plébános  tartja a szentbeszédet.
  • A Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje november 5-én, vasárnap délután 4 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Balázs Imre nyugalmazott plébános. A szentmise után a harmincéves Role csíkszeredai zenekar koncertet tart.
  • A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúját november 5-én, vasárnap délután 6 órától ünneplik. A szentmise szónoka Kovács József diakónus.

Szatmári egyházmegye:

  • A kökényesdi templom búcsús szentmiséjét vasárnap déli 12 órától ünneplik. A szentbeszédet Kühn Pál tiszteletbeli kanonok tartja.

 

 

Dátum

2017. november 03., péntek - 2017. november 05., vasárnap