Online lelkinap a temesvári püspökség és a plébániák alkalmazottjainak

A temesvári püspökség, valamint az egyházmegye plébániáinak alkalmazottai számára február 17-én, hamvazószerdán 10–13 óra között online lelkinapot tartanak, amelynek programjában elmélkedés és kiscsoportos tevékenység szerepel. A lelki programot Anton Coșa kisinyovi (Moldovai Köztársaság) püspök vezeti.

Dátum

2021. február 17., szerda

Idő

10:00