2022. szeptember 24.

Nagyheti és húsvéti szertartások a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban

Nagycsütörtök, 2021. április 1.
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.
– Az olajszentelési szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, amennyiben a járványügyi rendelkezések ezt lehetővé teszik. A szentmise keretében Kovács Gergely érsek megáldja a betegek és katekumenek olaját, és megszenteli a krizmát. A koncelebrációs szentmise keretében az egyházmegye papsága megújítja a szenteléskor tett ígéreteket.
A járvány miatt a hittanosok, hitoktatók és ministránsok megszokott zarándoklata elmarad egy később meghatározandó időpontra.
– Az utolsó vacsora emlékére este 7 órakor celebrál szentmisét a székesegyházban Kovács Gergely érsek a központi papsággal együtt. Utána szentségimádás lesz 21:15-ig.

Nagypéntek, 2021. április 2.
Nagypénteken Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Délelőtt 9 órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák. Délután fél 3-kor a székesegyházban keresztúti ájtatosság, utána igeliturgia lesz. A szeminárium kórusa elénekeli a passiót Szent János evangéliuma szerint. Ezt követi a hódolat a szentkereszt előtt és a szentáldozás.

Nagyszombat, 2021. április 3.
Délelőtt 9 órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák. Délelőtt 10 órától szentségimádás lesz este 7 óráig.
Húsvét vigíliája este 9 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Kovács Gergely érsek celebrálja a központi papsággal együtt.

Húsvétvasárnap, 2021. április 4.
A székesegyházban a szentmisét délelőtt 10 órakor Kovács Gergely érsek celebrálja a központi papsággal együtt.

Húsvéthétfő, 2021. április 5.
A székesegyházban az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.

Dátum

2021. április 01., csütörtök - 2021. április 05., hétfő

Helyszín

Gyulafehérvár