A római egyház első szent vértanúi

Üldözték őket több oldalról is. A zsinagóga, Saul, dühtől lihegve hurcolta meg őket. Róma is csak alkalmat várt az üldözésre. Tíz nagy és sok helyi egyházüldözés választotta a keresztényeket bűnbakul.

A 64-es római tűzvész után Néró császár egyházüldözésének sok hívő lett áldozata. A kegyetlen kínokról a pogány Tacitusz is ír az Annaleseiben (15, 44), és Kelemen római püspök is tanúskodik róla a korinthosziakhoz írt levelében (5–6. fejezet).

Nem lehet felsorolni az életükkel tanúskodók számát; azok számát, akik a vértanúk példájára üldözőkből megtértek; azok számát, akik meg sem voltak keresztelve, de a vér, vagy vágykeresztség részesei lettek. Az első, névtelen vértanúéké ez a nap.

Bővebben lásd a Szentek élete vonatkozó részét.: http://www.katolikus.hu/szentek/0630.html

Dátum

2023. június 30., péntek

Idő

All of the day

Helyszín

nem kötelező emléknap - piros
nem kötelező emléknap - piros
Kategóriák