Tudományos rendezvényekkel emlékeznek Fraknói Vilmos szentjobbi apát, nagyváradi kanonok halálának centenáriumára

0
398

2024-ben van Fraknói Vilmos szekszárdi, majd szentjobbi apát, nagyváradi kanonok, arbei címzetes püspök, az MTA osztálytitkára, főtitkára és másodelnöke halálának 100. évfordulója. A centenárium meghirdetése Fraknói Vilmos 181. születésnapján, február 27-én történt.

Ebből az alkalomból Adalékok Fraknói Vilmos (1843–1924) életrajzához címmel tartotta meg a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport 8. műhelyelőadását Rétfalvi Balázs, a kutatócsoport külső munkatársa. Az előadó prezentációja elején felhívta a figyelmet a dualizmuskori egyházi középréteg vizsgálatára, és röviden ismertette Fraknói Vilmos életének főbb pontjait.

Ezután az életút három epizódját tárgyalta részletesebben. Elsőként Fraknói Vilmos származását és családját mutatta be az ürményi katolikus anyakönyv adatai alapján. A zsidó hitben, Frankl néven született Vilmost két lánytestvérével együtt 1845. szeptember 12-én keresztelte meg Markly József plébános az ürményi Szent László-templomban, és a keresztségben a János nevet kapta.

A második téma a magyar irodalomtörténet egyik híres sajtópere volt, amely Fraknói Vilmost is érintette. A 24 éves Ady Endre fiatal újságíróként a Nagyváradi Friss Újságban 1901. április 22-én megjelent Egy kis séta című cikkében támadta a nagyváradi kanonokokat, és azzal vádolta őket, hogy érzéketlenek a társadalmi problémák iránt, és haszontalan dolgokkal foglalkoznak. A káptalan nevében a nagyprépost becsületsértés vádjával feljelentést tett, amelyet minden nagyváradi kanonoknak, így Fraknói Vilmosnak is alá kellett írnia. A peranyagot a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum őrzi.

Végezetül az előadó Fraknói Vilmos időskori, 1924. november 20-án bekövetkezett halála előtt átélt megpróbáltatásait ismertette. A háború után a trianoni határok és idős kora miatt komoly anyagi nehézségekkel került szembe, mivel javadalmaihoz és járandóságaihoz csak töredékesen jutott hozzá. 1923-ban hazaköltözött Bécsből, és végül a Vöröskereszt kórházában hunyt el. Megpróbáltatásairól a sajtó szinte naponta részletesen beszámolt.

További részletek az institutumfraknoi.hu oldalon.

Forrás: Fraknói Kutatócsoport / Magyar Kurír

Fotó: Bükösdi Gábor