Lezárult az Együtt Európáért hálózat barátainak találkozója Temesváron

0
141

Két nap intenzív program után, november 18-án, szombaton délelőtt véget ért az Együtt Európáért hálózat barátainak találkozója. Minden lehetővé válik – a rendezvény utolsó napján Margaret Karram, a Fokoláre Mozgalom elnökének szavai a nap vezérmotívumává váltak, és talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ez a három szó akár az egész találkozót összefoglalja.

A résztvevők beszámolói és felszólalásai, valamint Christian Krause evangélikus püspök előadása után bejelentették a következő találkozó helyszínét: Graz, Ausztria. A várost Theresia Fürpaß, az Együtt Európáért elnökségi tagja és Diego Goller mutatta be.

Délelőtt fél 11-től nyílt programra került sor a temesvári érdeklődők számára. A meghívottak: Dominic Fritz, Temesvár polgármestere, Ciprian Vasile Olinici vallásügyi államtitkár, Eduard Heger, a Szlovák Köztársaság volt miniszterelnöke. A zenei szolgálatot a Harmonia Christi kórus biztosította Iustin Călin vezetésével. Moderátorok: Francois Delooz, a belgiumi Sant’Egidio Közösség felelőse és Cezara Perian resicabányai egyetemista.


A meghívottak felszólalásai előtt több résztvevő felolvasta a temesvári találkozó Reményt Európának című üzenetét. „Ortodox, katolikus, protestáns, református, anglikán és a szabadegyházakat képviselő keresztények vagyunk Európa különböző országaiból és régióiból, különböző keresztény mozgalmak és közösségek tagjai. (…) Együtt teszünk tanúságot arról, hogy korunkban, Európa közepén Isten az evangélium által elhívta az embereket, és egyesítette őket, hogy együtt éljenek és dolgozzanak Isten országáért. Így számos keresztény közösség és mozgalom született. Ezek az egyház és a társadalom új esélyéről tesznek tanúságot a jövőre nézve. Döntően erősíthetik a békés együttélés reményét Európában.
Együtt hisszük, hogy Isten, az ég és a föld teremtője életünk ura és a történelem ura. Közös cselekvésünkben és elkötelezettségünkben teret akarunk adni az ő teremtő munkájának – az ő jelenlétének „időbeli tanúiként”.
Együtt bízunk a Szentlélek erejében. Eredetünk sokféleségében egyedül Isten az, aki újra és újra megadja nekünk a pünkösdi csodát, hogy meghallgatjuk, megszólítjuk és megértjük egymást. De éppen így születik meg és alapozza meg – különösen a félretájékoztatás, az álhírek, a gyűlöletbeszéd és az eltörléskultúra idején – az igaz és béketeremtő kommunikációt, az Együtt Európáért új narratíváját; egy olyan együttlétet, amely az egyetlen és teljes Istennel való közösségünkön alapul.”

Margaret Karram, a Fokoláre Mozgalom elnöke felszólalása következett.  ,,Isten ma arra hív minket, hogy a népek közötti testvériséget ismét elkötelezettségünk középpontjába helyezzük, és ahhoz, hogy ez a változás erejével hatni tudjon, olyan egyesült közösségekre van szükségünk, amelyek tanúságot tesznek az evangéliumi életről. (…) Ezért olyan fontos, hogy barátokként, egy hálózat részeként jelen legyünk. Az Együtt nem egyszerűen a benne részt vevő emberek összességét jelenti, hanem valami átfogóbbat; a személyes elköteleződést, az állandóan megújuló kölcsönös szeretet gyümölcsét” – mondta az elnök, majd I. Athenagorasz pátriárkát idézte, aki egyik írásában így vallott: „Ha lefegyverkezünk, ha felhagyunk a birtoklással, ha nyitottakká válunk az emberré lett Isten felé, aki mindent megújít, akkor ő eltörli a negatív múltat, és megnyitja egy új idő panorámáját, amelyben minden lehetővé válik.”  ,,Szeretném, ha ez közös meggyőződésünk lenne: Minden lehetséges! Minden lehetséges!” – emelte ki Margaret Karram.

Ezután Beatriz Lauenroth, az Együtt Európáért hálózat sajtóreferense nyilvános interjút készített Dominic Fritz-cel, Temesvár polgármesterével.

Ciprian Vasile Olinici vallásügyi államtitkár beszédében elmondta: ,,Az egység mindenekelőtt kapcsolatra és az emberek közötti kötelékekre épül. És a kapcsolat, az európai keresztény egység mögött két alapvető érték áll: egyrészt a Jézus Krisztusba vetett hit, másrészt az embertárs iránti figyelem. Köszönöm Pál József Csaba atyának a meghívást, és hogy itt lehettem. További erőt kívánok az önök küldetéséhez.”


Eduard Heger szlovák politikus, Szlovákia volt miniszterelnöke már beszéde elején leszögezte: nem azért jött, hogy üzeneteket fogalmazzon meg, hanem hogy kérjen valamit a jelenlévőktől: több keresztény embert a politikában, több találkozót és szorosabb kapcsolatot a politikusok és a keresztény közösségek között, valamint több bátorítást a hívők részéről a politikusok számára.
Ezután néhány perces kiscsoportos beszélgetés következett, majd Gerhard Pross, az Együtt Európáért hálózat tagja lépett a mikrofonhoz, és előadását a németországi Schönstatt mozgalom 2023-as mottójához kapcsolódó gondolatmenettel kezdte: ,,In den Rissen schaffst du Raum! – A repedésekben teret teremtesz!” Az előadás egy szimbolikus és egyben gyakorlati cselekedettel zárult: három különböző színű zsinór összecsomózásával, amelyek az Európában épülő hálózatot jelképezték.
A találkozó a jelenlévő három püspök, Pál József Csaba, Ioan Călin Bot lugosi görögkatolikus püspök és Christian Krause evangélikus püspök imájával és áldásával ért véget.

Hit, ökumenizmus, öröm, barátság, lelkiség, meghallgatás, nyitottság – ezek voltak az Együtt Európáért barátai temesvári találkozójának fő jellemzői. Azok a résztvevők, akik elutazásuk előtt még egy napig a városban maradtak, szombat este szentmisén vettek részt, amelyet Pál József Csaba megyés püspök celebrált a Szent György római katolikus székesegyházban. Délután, a szentmise előtt Margaret Karram és Jesús Morán, a Fokoláre Mozgalom társelnöke a különböző felekezetű fiatalok egy csoportjával találkozott az Adam Müller-Guttenbrunn Házban.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája