„Az egyház misztériumának feltárása” – A romániai katolikus püspökök plenáris ülése Bukarestben

0
597
Fotók: RKPK

A II. vatikáni zsinat Nostra Aetate (4. p.) nyilatkozatának fenti szavai volt a témája a romániai római katolikus és görögkatolikus püspökök találkozójának, akik 2023. szeptember 25–27. között Bukarestben gyűltek össze a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) őszi plenáris ülésére – ahogy arról korábban hírt adtunk. A találkozó házigazdája a bukaresti Nagy Szent Vazul Görögkatolikus Egyházmegye volt, a tárgyalásokat pedig Aurel Percă, bukaresti metropolita-érsek, az RKPK alelnöke vezette. Az alábbiakban a püspöki konferencia sajtóközleményét olvashatják.

Az ülés munkálatain részt vett Tuomo Vimpari, a Románia és a Moldovai Köztársaság Apostoli Nunciatúrájának ideiglenes ügyvivője is, aki a nunciatúrán látta vendégül a katolikus főpásztorokat.

A plenáris ülést szentmisével nyitották meg a Nagy Szent Vazul Görögkatolikus Székesegyházban, amelyet a házigazda, Mihai Frațilă celebrált a jelen lévő római és görögkatolikus főpásztorokkal közösen. A szentmisén részt vett Sergiu Nistor elnöki tanácsos, valamint a Bukaresti Görögkatolikus Egyházmegye jeles képviselői.

Az RKPK tárgyalásainak középpontjában a püspöki szinódus közgyűlése állt, amelyen három romániai püspök is részt vesz: Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, az RKPK képviseletében; Cristian Dumitru Crișan, a Gyulafehérvár-Fogarasi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke, Lucian Mureșan bíboros, a Rómával Egyesült Román Görögkatolikus Egyház nagyérsekének küldötte, valamint Pál József Csaba temesvári római katolikus püspök, akit Ferenc pápa hívott meg a szinódus közgyűlésére. A püspöki szinódus munkálataiban részt vesz továbbá József érsek, Nyugat- és Dél-Európa metropolitája, a Román Ortodox Egyház küldötte; Csiszár Klára Antónia mint szakértő-facilitátor és Liviu Narcis Matieș, a szinódus főtitkárságának asszisztense.

Az egyházmegyék, tanácsok, bizottságok és az RKPK-hoz kapcsolódó intézmények beszámolója mellett a megbeszéléseken szó esett az oktatást, az ifjúságot, a karitatív tevékenységeket, a papság és a felszentelt személyek közötti együttműködést, a 2025-ös jubileumot és az RKPK bizottságainak átszervezését érintő kérdésekről.

Nagy jelentőségű volt a találkozó Reuven Azarral, Izrael Állam romániai nagykövetével, annak kapcsán, hogy 30 évvel ezelőtt jött létre az a történelmi megállapodás, amely biztosította az Izrael Állam és a Vatikán közötti diplomáciai kapcsolatokat. A találkozón kiemelték a II. vatikáni zsinat 1965-ben kelt Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatának fontosságát is, amely szorgalmazta a zsidók és keresztények közötti párbeszédet. A találkozón részt vett Silviu Vexler, a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is, aki egyik kezdeményezője volt a 2025-ös évet Iuliu Hossu bíboros-évnek nyilvánító törvénynek, amelyet a képviselőház 2023. szeptember 26-án fogadott el, miután 2023. szeptember 12-én a szenátuson is átment.

Sergiu Nistor elnöki tanácsadó, Ciprian Vasile Olinici vallásügyi államtitkár, Ioan-Aurel Pop, a Román Akadémia elnöke és más akadémikusok jelenlétében a katolikus főpásztorok 2023. szeptember 27-én, szerdán a Román Akadémián részt vettek a 2019-ben Ferenc pápa által Balázsfalván boldoggá avatott hét görögkatolikus vértanú püspök tiszteletére szervezett megemlékezésen.

Az RKPK következő ülésére 2024. május 13–15. között Nagyváradon kerül sor, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye szervezésében. Az évente két alkalommal ülésező Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Francisc Ungureanu főtitkár