Európai szintű ökumené Temesváron

0
581

Pál József Csaba temesvári püspök két apropóból nyilatkozott: Temesvár Európa kulturális fővárosa 2023-ban, és mert 2023. november 16-18-án az Együtt Európáért nemzetközi rendezvényre készül.

A gyakran egyszerűen Together-ként emlegetett Együtt Európáért (Together for Europe) összefogás 2023. november 16-18-án szervez nemzetközi rendezvényt „Egységre hivatva– Együtt Temesváron” címmel. Az Együtt Európáért a 2004 óta megrendezett nagyszabású európai rendezvények kapcsán lett ismert, és innen Közép-Kelet-Európából izgatottan figyeljük, hogy most errefelé mozgolódik. De előbb tisztázzuk, mi is maga a szervezet? Honlapja definíciója szerint „a különböző egyházakhoz tartozó keresztény közösségek és mozgalmak szabad összefogása”. Jelenleg szerte a kontinensen több mint 300 közösség csatlakozik hozzá, melyek autonómiájukat megőrizve, hálózatban, saját karizmájukkal hozzájárulva tevékenykednek közös célok érdekében. „Az Együtt Európáért – vallják – egyfajta válasz szeretne lenni a kölcsönösség kultúrája iránti igényre. Általa a különböző egyének és népek befogadhatják, megismerhetik egymást, kiengesztelődhetnek, tanulhatják egymást megbecsülni és támogatni”. banner „Itt az idő, hogy a múzeumi és emlékhelyekhez kötődő kulturális kezdeményezések mellett kinyissuk templomaink kapuit, hogy megmutassuk népünk, országunk és városunk keresztény gyökereit” – így reagált Pál József Csaba római katolikus püspök akkor, amikor annak idején bejelentették, hogy 2023-ban Temesvár lesz a három európai kulturális főváros egyike. A miértről és hogyanról, és a Together-höz kapcsolódásról Beatriz Lauenroth faggatta a püspököt.

Ön 2018 óta Temesvár katolikus püspöke. Bizonyára nagy öröm volt az Ön számára, amikor meghallotta, hogy Temesvár elnyerte az áhított „Európa Kulturális Fővárosa” címet 2023-ban. Mit gondol, mi motiválta a döntést?

Temesváron évszázadok óta békében él egymás mellett sok felekezet és nemzetiség. Meg tudták őrizni identitásukat, az együttélésben a sokszínűséget kölcsönös ajándéknak tekintve. A vegyes házasságban élő családokban és a vegyes városrészekben megtanulták egymást tisztelni és becsülni. Ezért gondolom, hogy az, amit Temesvár Európának felkínálhat, mert megtapasztalt, az a békés együttélés szellemisége.

Temesvár immár nyolc hónapja Európa kulturális fővárosa. Hogy látja, mi a város hozzájárulása a jelenlegi Európához?

Sok kulturális program valósult meg a plurikulturalizmus szellemében.A fiatalokkal például egyhetes Ökumenikus Ifjúsági Fesztivált szerveztünk május 1. és 7. között. A múltban a munkanélküliség vagy a szakemberek iránti kereslet miatt jöttek elődeink Temesvárra. Ma keresztény alapokra is helyezzük együttélésünket. Hisz mindannyian a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Az ő dicsőségére, szeretnénk, ha gyermekei jól kijönnének egymással, segítenék és szeretnék egymást. Ez lehetne az a látható jel, amit Temesvár ad Európának. Hét felekezetből számos különböző anyanyelvű fiatal, tizennégy hónapon át dolgozott az ifjúsági találkozó előkészítésén. Az előkészítő szakaszban azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a fesztivál legyen fiatalos, keresztény és sugározza az egység szellemiségét. Ez sikerült is nekik: mintegy 30 program, köztük egy színházi előadás a temesvári Operában, egy körmenet a városban, amelynek során több templomot is meglátogattunk, meditáció a Béga-csatornán tett hajókiránduláson, különböző előadások, Gen Verde koncert a Temesvári Filharmóniában stb. Egy 40 fiatalból álló ökumenikus kórus is alakult, amely jelenleg is különböző programokon vesz részt.

Miért hívta meg az Együtt Európáért-ot, hogy novemberben az Ön városában szervezze meg az Együtt Európáért Barátai éves találkozóját? Mit vár ettől?

2016-ban részt vettem Münchenben a Together for Europe széleskörű rendezvényén. Nagyon élveztem, és arra gondoltam: ezek a különböző felekezetű emberek azt teszik, amiről mindig is álmodtam: örömmel élnek egységben Isten jelenlétében. Ez egy elsöprő bizonyságtétel. Most erről az Istenben való egységről kell tanúságot tenniük Temesváron is. Amikor majd idejönnek, éppen eziránti elkötelezettségünkben fogjuk egymást megerősíteni – zárta szavait a püspök. A találkozót hirdető prospektus pedig a következőkre hívja fel és hívja meg a résztvevőket: várunk benneteket, és legyünk együtt a letéteményesei a béke és testvériség Európájának, egy olyan Európának, amely keresztény gyökereiből él, Isten népe egységének! Temesvár a reménység helye! Itt szeretnénk közösen elhelyezni a remény jelét: Együtt, nem egymás ellen! Kelet és Nyugat találkozik! Az egység lehetséges!

További információk, jelentkezés ITT.

Prokopp Katalin

Forrás: Új Város