Jó sáfárkodással (is) szolgálni

0
726

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program idei második rendezvényét március 20−22. között tartották meg a csíksomlyói Jakab Antal Házban, pénzügyi menedzsment és tervezés témakörében.

Bár első látásra-hallásra egymástól megehetősen távoli fogalomnak tűnhet a papság és pénzügy, a tematikus szimulációs játékra alapuló képzés bizonyította, hogy érdemes a klerikusoknak is (tovább)képezniük magukat ebben a témában, hiszen egy megalapozott áttekintést nyerhetnek mindarról, amivel a mindennapi életben – a pasztorális jellegű feladataik teljesítése mellett – egy egyházközség vezetőjeként dolguk van.

A világ, melyben élünk, sok(féle) új kihívás elé állítja a klerikusokat: a pap nem csupán szellemi-lelki téren gondoskodik a rábízottakról, hanem „menedzser” is. A pénzzel és anyagi javakkal való (nemes értelemben vett) sáfárkodás egyre nagyobb szerepet kap munkájában: gondoskodnia kell a plébániahivatal működtetéséről, épületek, eszközök fenntartásáról, karbantartásáról, felújításáról, az ezekkel járó adminisztrációs-bürokratikus feladatok ellátásáról (pl. könyvvitel, leltárkészítés, költségvetési terv, zárszámadás, bérbeadási szerződés, pályázás stb.) A rájuk bízottak szolgálatában, a közösség javára végzett pénzügyi-gazdasági menedzseri munka alapfogalmait egy pap általában autodidakta módon tanulja meg, legtöbbször az adott feladatok végzése közben, során. A szükséges ismeretek megszerzéséhez, fejlesztéséhez, bővítéséhez kíván segítséget nyújtani a PTT a papok számára azzal, hogy a PTK-program keretében ilyen témájú képzést is meghirdetett.

Péter György, a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazatának igazgatója és Kedves Mária, a szervezet pénzügyi menedzsere, kontrollere egy általuk kifejlesztett képzési módszer alapján „vezették be” a klerikusokat a pénzügyi-gazdasági világba, pontosabban „bedobták őket a mély vízbe”, hogy a személyes, aktív tapasztalatszerzés során tanuljanak. „Ami kezdetben káosz volt, a végére kozmosz lett”, foglalta össze röviden az egyik résztvevő a két és fél napnyi intenzív, komoly hozzáállást, figyelmet és erős koncentrációt igénylő munkát, melynek során csapatokban dolgozva próbálták ki a különböző vezetőfunkciókat gazdasági, szakmai és marketing területen, megismerték e feladatkörök fontos vetületeit, így jobban átlátják a pénzügyi fenntarthatóság kérdéseit, valamint a vezetői szinten történő együttműködés fontosságát és lehetőségeit.

A számos új vagy elmélyített ismeret mellett (költségvetés-tervezés, mérleg- és eredménykimutatás elkészítése, piaci viszonyok elemzése és az ehhez való alkalmazkodás, beruházások megtervezése, kivitelezése, belső fejlesztések, átstrukturálások kivitelezése, finanszírozási lehetőségek, együttműködés kormányzati és civil szervezetekkel) nagyon sok gyakorlati tanácsot is kapott a négy csapatban játszó-tanuló 16 pap. A „játékvezetők”, akik a gazdasági-pénzügyi szférában elméletben és gyakorlatban egyaránt jártas, tapasztalt szakemberek, nagy hozzáértéssel és odaadásal voltak jelen, szakmai háttértudásukat és a „való világban” szerzett tapasztalataikat önzetlenül és szeretettel, közérthető és élvezhető módon osztották meg. Céljuk nem az volt, hogy „gyorstalpaló” könyvelői, közgazdasági kurzust tartsanak, hanem támogassák a papokat abban, hogy a pénzzel kapcsolatos folyamatok összefüggéseit, a tervezés fontosságát, a csapatban való munka előnyeit megértsék, átlássák.

Az intenzív munkát követelő, de ezzel együtt is oldott, közvetlen, jó hangulatú képzés zárásaként főegyházmegyénk szeretetszolgálat-szervezetének vezetői további támogatásukról biztosították nemcsak a jelen levő papokat, de főegyházmegyénk egész papságát is. Ehhez kapcsolódva konkrét tervek is születtek az igényelt folytatást illetően: papok közreműködésével célirányosan „egyházivá” alakítják a képzés alapjául szolgáló szimulációs játékot, hogy így még hatékonyabban lehessenek a papok és az egyházunk segítségére, Istent és embertársainkat a javainkkal és talentumainkkal való jó és gyümölcsöző sáfárkodással is szolgálhatni.

Kép és szöveg: Dávid Tünde