Test és lélek gyógyulását szolgálja

0
335

Felszentelték a Hám János Orvosi Központot, adta hírül a Szatmári Friss Újság. Az épületet egykor Hám János szatmári püspök építtette a Páli Szent Vincéről elnevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Kongregációjának, az általa 1842-ben létrehozott rendnek, amely a leánynevelés mellett a szegények gondozását és a betegek ápolását is felvállalta és kiválóan végezte.

Hám János püspök a Zárda építtetője, az ő szándéka szerinti, eredeti célját, a test és lélek gyógyulását szolgálja ismét a majd 200 éves épület.

Ünnepélyes keretek között, Lázár János magyarországi építési és beruházási, valamint Cseke Attila romániai fejlesztési miniszter, szatmári és szabolcs-szatmár-beregi közméltóságok jelenlétében szentelték fel és adták át hivatalosan is az egyébként már működő Hám János Orvosi Központot. A beruházás a hódmezővásárhelyi kórházzal elindított közös projekt, modern diagnosztikai, terápiás egészségügyi és képző központ, ahol a betegek megújult épületben, modern technikai feltételek között anyanyelvükön fordulhatnak az orvosokhoz.

„Ha nem az Úr építi a házat, hiába fáradnak, akik építik azt. Csodálatos volt az indulás és Isten áldása volt a nővérek munkáján, aztán jött egy ronda rendszer” — fogalmazott Schönberger Jenő püspök. Az épületet Hám János szatmári püspök építtette az általa 1842-ben létrehozott, Páli Szent Vincéről elnevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Kongregációjának. Mivel a rend Szatmárnémetiben jött létre, ezért itt volt az anyaház, innen irányították a rendet, amely a működése elején lánynevelő tevékenységet folytatott, majd, mivel jelentős igény mutatkozott a betegek ápolására és a szegények gondozására is, ezen a területen is elkezdett tevékenykedni. A rend kiváló teljesítménye nyomán Szatmár vált a leánynevelés, tanítónőképzés, betegápolás mércéjévé.

A második világháborút követően a rendet feloszlatták, ekkor 190 nővér lakott a Zárda épületében, amelyben a kommunizmus évtizedei alatt iskola, bentlakás, sportklub is működött. A rendszerváltást követően közel százan vették fel ismét a rend ruháját, amikor még az anyaház az állam tulajdonában volt. Az épület 2005-ben került vissza a rend tulajdonába, birtokba vételére 2012-ben nyílt lehetőség, ekkor a Szatmári Irgalmas Nővérek egyesülete megalapította a Boldog Scheffler János Rehabilitációs és Fejlesztő Központot, amelynek célja a rászorulók, gyermekek és felnőttek, mozgássérültek és egyéb szellemi vagy fizikai fogyatékossággal élők megsegítése, rehabilitálása és fejlesztése. 

Az épület másik szárnyában Schönberger Jenő szatmári püspök kezdeményezésére 2017-ben született meg egy egészségügyi intézmény létrehozásának az ötlete, amely hiánypótló a régió betegellátó rendszerében. „A Szűzanya palástját megint nagyra nyitotta, hogy a környéket és a rászorulókat tudja oltalma alá fogadni. Ez egy csoda!” – mondta Schönberger Jenő püspök, majd köszönetet mondott a magyar és a román kormánynak, a nővéreknek, az önkormányzati intézményeknek, kivitelezőknek, mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a csoda megvalósulhasson.

Lázár János magyarországi építési és beruházási miniszter a jelenlegi romániai kormány legmegbecsültebb miniszterének nevezte Cseke Attilát, elismeréssel szólt a magyar közösség adta polgármesterekről, köztük kiemelten Kereskényi Gáborra utalt, Szatmárnémeti polgármesterére. Cseke Attila fejlesztési miniszter nemcsak többszörös ünnepnek, hanem szimbolikusnak is nevezte a napot: a kommunisták által elkobzott épület a köz javát szolgálhatja ismét. „Nemcsak a lélek egészségére, hanem a testére is vigyáz az egyház, és öröm az is, hogy olyan területeken indítottak el szűrőprogramokat – onkológiai és kardiovaszkuláris –, amelyekre nagyon nagy szükség van. Gratulálok Schönberger Jenő püspök atyának, hogy az egyházi ingatlant olyan közérdek szolgálatába állította, amelyre nagy szükség volt” – mondta.

Pataki Csaba tanácselnök, Kereskényi Gábor polgármester után Maria Ignacia Hrinova általános rendfőnöknő a múltat és a jelent kapcsolta össze köszöntőjében: „Hogy mi köti össze Hám János majd 200 évvel ezelőtti művét és a klinikát, amely ma a nevét viseli? Szakmai felelősségtudat, feltétlen bizalom Isten segítségében” – summázta, majd arra biztatta a jelenlevőket: soha ne tévesszék szem elől a jót és ne felejtsenek el hálásnak lenni.