A szatmári Mária Légiósok nagyböjti lelki napot tartottak

0
349
Fotók: a szatmári egyházmegye honlapja

A szatmárnémeti Mária Légió keresztények segítsége régia nagyböjti lelki napját február 25-én tartották, amelynek a Szent Alajos Konviktus adott otthont. A szatmári régia Nagybányától Nagyváradon és Kisbácson át Déváig terjed, ahonnan a résztvevők a lelki napra közel 150-en érkeztek.

A lelki napot a rózsafüzér elimádkozásával kezdték, majd az elnöknő, Batfalszki Mária és a lelkivezető, Istvánfi Szilárd szamosdarai plébános köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követte Schönberger Jenő szatmári megyés püspök buzdító beszéde, amelyben felidézte Szent II. János Pál pápa szavait, miszerint a Mária Légió megjeleníti az egyház valódi arcát. Ez pedig örömteli arc, mert a feltámadt Krisztust követi. Kiemelte, hogy az egyháznak mindkét arca fontos, az anyai és az atyai egyaránt. Az egyház a hívek elé példaképül ajánlja a Szűzanyát, aki mindig a Fiára mutat. Ezt teszi az egyház is, mint igazi anya és igazi atya, aki a gyermekeiért van. Ezt a képet kell sugározniuk a híveknek a világ számára az egyházról, hogy imádkozó, segítő, gondoskodó.

A püspök felhívta a figyelmet a békéért való ima fontosságára, valamint arra, hogy a Szűzanyához hasonlóan mindenkinek a maga helyén – amit Istentől kapott – kell a felebarátait szolgálnia. Beszéde végén megköszönte a Mária Légió tagjainak a szolgálatot, melyet az evangélium terjedéséért tesznek.

A lelki napon Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas vezérigazgatója tartott előadást Máriáról Szent János evangéliumára alapozva, amelyben az apostol és evangélista egyedüliként beszél Máriáról mint anyáról és asszonyról. Elmondta, fontos levetni az előítéleteket és úgy befogadni a Szentírás üzenetét, ahogyan azt Isten akarja és nem egyéni elképzelések szerint. Kidomborította, hogy nincs igazság Isten nélkül. Ezt az igazságot úgy kell megfogalmazni, amilyen az anyai szeretet. Amikor Máriáról mint asszonyról és anyáról beszélünk, arra kell gondolnunk, hogy mindaz az igazság, amiről a Szentírás szól, ott van benne.

A lelki nap szentmisével folytatódott, délután ismertették a jegyzőkönyveket, majd a Mária Légió befejező imáival ért véget. A résztvevők közül többen megfogalmazták, hogy lelki fejlődést jelentett számukra mindaz, ami elhangzott. Volt, akinek a nagy létszámú imatársakkal való találkozás adta a legnagyobb élményt és bátorítást a tanúságtételre.

Forrás: a szatmári egyházmegye honlapja