A jövő építése – Püspökök találkoztak Gyulafehérváron

0
412

Gyulafehérvár adott otthont az évente megrendezett találkozónak, amelyen részt vettek a Megtestesült Bölcsességről elnevezett szemináriumban tanuló kispapok püspökei,valamint a papnevelő intézet elöljárói és tanárai.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Böcskei László nagyváradi püspök, Schönberger Jenő szatmári püspök, Pál József Csaba temesvári püspök és Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök volt a február 23-24. között megtartott találkozó püspök résztvevői. A főpásztorok közösen értékelték az elmúlt időszakot az intézet elöljáróival és tanáraival, ugyanakkor a jövőre nézve támpontokat fogalmaztak meg a papképzéssel kapcsolatban, hogy a Klérus Kongregáció által 2016-ban kiadott A papi hivatás ajándéka (latinul: Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis) című dokumentum alapján a mai kor kihívásainak megfelelő papokat képezzenek.

Csütörtök este a Szent Mihály-székesegyházban Böcskei László nagyváradi püspök mutatott be szentmisét.

Homíliájában a megyéspüspök Nagy Albert Júdás című festményén elmélkedve rámutatott arra, hogy hiábavaló Júdás árulása, mégis a bűneit bánó asszony képe a fontos számunkra a nagyböjtben. A pénzérme, amely a festményen központi helyen szerepel, nemcsak Jézus korában, hanem napjainkban is sokszor a rossz forrása lehet.

A főpásztor kiemelte: bármennyire is vágyott az ezüstpénz után Júdás, mégsem találhatta meg boldogságát, mert boldogsága mindvégig vele volt: Jézus Krisztus, a mestere személyében, akit elárult.

Szent Mátyás apostol ünnepén, február 24-én, a főpásztorok a szeminárium kápolnájában mutattak be közösen szentmisét. A főcelebráns Schönberger Jenő szatmári püspök volt, aki szentbeszédében a papi hivatásról elmélkedett. Kiemelte, hogy bármilyen hivatás mellett döntsön valaki, azt érett hivatástudattal kell meghoznia, mert körülnézve a világban sokan figyelmen kívül hagyják az Isten akaratát, amikor döntés előtt állnak. Csupán egy cél lebeg a szemük előtt: számukra jó legyen, kihagyva döntésükből Krisztust.

Egy hivatás mellett való döntés ugyanis azt jelenti: szolgálatra jelentkezünk.

A főpásztorokkal való találkozás közös ebéddel zárult, azt követően a megyéspüspökök találkoztak egyházmegyéik kispapjaival.

Fotó: Kováts Álmos-Botond/SIS

Forrás: seminarium.ro