A Keresztény Szó 2023/1-es száma

0
243

Míg lapok szűnnek meg, világi, tájékoztató jellegű hetilapok, nálunk folyik a munka. Ha érint is minket is a gazdasági válság, ha csak negyedévente, de megjelenik katolikus havilapunk. A Keresztény Szó idei első száma aktuális témákkal is foglalkozik — olvashatnak a 2022. december 31-én elhunyt s 2023. január 5-én eltemetett emeritus pápa, XVI. Benedek egyházfői működéséről, teológiai hagyatékának súlypontjairól és arról, hogy ismerte a mi gondjainkat is.

Lapszámunk már a nagyböjtre is előretekint, a történész kutató tollából a böjti fegyelem szokásait térképezte fel, ahogyan azt 1848-49-ben az erdélyi egyházmegyében szabályozták. A kolozsvári helytörténész a város 19. század végi, 20. század eleji katolikus polgármestereit, a város, a főtér mai arculatának kialakítását mutatja be. A piaristák kolozsvári jelenlétének egy szakaszáról is olvashatnak lapunk olvasói.

Célunk teológiai témákról közérthetően szólni, tájékoztatni: a Jakab protoevangéliumban megőrzött gyermekségtörténet rávilágít hitünk s vallásgyakorlatunk néhány érdekes vonatkozására: a szent hagyomány működésére, s a kanonizált evangéliumokon kívüli forrásokban megőrződött történetek továbbélésére, hatására hitgyakorlatainkra.

Végül, de nem utolsó sorban éppen a bevezetőben említett, a nyomtatott lapokat, olvasási szokásokat elemző írást is közlünk, amelynek nyomán saját, itthoni, erdélyi olvasási és kommunikációs szokásainkon, lapjaink, köztük egyházi kiadványaink, egyházi kommunikációnk jövőjén is elgondolkodhatunk.

Reméljük, érdeklődő olvasóink kitartanak mellettünk és velünk a nehezebb időkben is! Jó olvasást!

MEGOSZTÁS