A világ rajtunk keresztül ismeri meg Jézust. Pasztorális nap Temesváron

0
323
Fotók: A temesvári püspökség sajtóirodája

Január utolsó szombatja a temesvári egyházmegye számos közössége, plébániája és több hívő számára a lezárás, egyben az újrakezdés napja volt. Három évvel ezelőtt, 2020 februárjában egyházmegye különböző egyházközségeiből mintegy százan csatlakoztak Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezéséhez, hogy részt vegyenek egy felnőtt világi keresztényeknek szánt képzésen, amelyet a Temesvári Római Katolikus Püspökség szervezett a Család- és Felnőttpasztorációs iroda vezetésével. A tanfolyam elvégzése után, január 28-án, szombaton a kurzus résztvevői, valamint több pap és a megszentelt élet intézményeinek tagjai találkoztak Temesváron, hogy a képzés éveit pasztorális- és lelki nappal zárják le. Szombaton délután három állandó diakónusjelölt, Baum Péter, Kiss Mihály és Piklor László a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban celebrált szentmise keretében részt vett az admissio szertartásán.

A tanfolyammal a szervezők célja támogatni a híveket abban, hogy missziós lelkülettel kapcsolódjanak be az egyes plébániák életébe, megerősödjenek a hitükben, fejlődjenek a keresztényi szolgálatban. A koronavírus terjedésének megakadályozására vonatkozó egészségügyi intézkedések sem a résztvevőknek, sem a meghívott előadóknak nem jelentettek akadályt, mivel a találkozók mindvégig online, internetes felületen zajlottak, több részben.

A tanfolyam elvégzése után, január 28-án, szombaton a kurzus résztvevői, valamint több pap és a megszentelt élet intézményeinek tagjai, összesen mintegy 100 személy találkozott Temesváron, hogy a képzés éveit ünnepélyes keretek között, pasztorális és lelki nappal zárják le, amelyet az (újra)találkozás öröme, meghatottság, tapasztalat, valamint a mindennapi életben megélt hit tanúságtételei jellemeztek. Ugyanakkor erre a napra a három állandó diakónusjelölt, Baum Péter, Kiss Mihály és Piklor László is készült, akik délután a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban celebrált szentmise keretében részt vettek az admissio szertartásán.

A pasztorális napnak a temesvári Kolping-ház adott otthont, ahol Eduard Dobre, a Kolping Románia igazgatója és munkatársai szívélyesen fogadták a vendégeket. Bevezetőjében Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános, a találkozó moderátora üdvözölte a főpásztort meg a jelenlévő papokat, és elmondta: ezen a napon három személy nyer felvételt az állandó diakonátusra készülő jelöltek sorába, a kurzus 16 résztvevőjét akolitussá avatják, 62 végzősnek pedig a tanfolyam lezárása alkalmából oklevelet nyújtanak át.

A találkozó Ferenc pápa Evangelii gaudium című apostoli buzdításáról szóló elmélkedéssel kezdődött, amelyet Veniamin Pălie hegyvidéki főesperes tartott. „Külön köszönetemet és hálámat fejezem ki püspök atyának, aki hívott, megbízott és felkért bennünket egyházmegyénk megújítására. Tíz évvel ezelőtt Ferenc pápa az Evangelii gaudium kezdetű buzdítással ajándékozta meg az egyházat, amelyben rávilágított a világ társadalmainak állapotára. Ismertette azokat a lelkipásztori és társadalmi kihívásokat, amelyekre úgy érezte, hogy az egyháznak válaszolnia kell. Ezzel a buzdítással az egész egyház számára megmutatta az evangelizáció útját és eszközeit, amelyek mellett nemcsak a püspököknek, papoknak és felszentelt személyeknek, hanem minden hívőnek el kell köteleznie magát” – hangsúlyozta az előadó.

Ezt követően kiscsoportos beszélgetések és plénum következett, ahol a csoportok képviselői megosztották egymással a témával kapcsolatos gondolataikat és tapasztalataikat. A plénumot követően a találkozó tanúságtételekkel folytatódott: Balta-Taics Tünde a pécskai gyermekekkel és fiatalokkal végzett munkát mutatta be, Ciubotaru Simon temesvár-szabadfalui plébános és Szabó Iosif a betegpasztorációról és a plébániai közösségről, dr. Vastag Zsolt és Adrian Ioncsov az ifjúsági bibliakörről beszélt.

Pál József Csaba megyés püspök hozzászólásában arra buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek Jézus munkatársai, akik elfogadva Isten akaratát, mindennap megélik és tanúságot tesznek az evangélium tanításáról. „A világ rajtunk keresztül fogja megismerni Jézust. A mi feladatunk az, hogy életmódunkkal és cselekedeteinkkel láthatóvá tegyük Jézust a többiek számára. A keresztség által az egyház tagjává válunk, azaz egy több mint kétmilliárd keresztényből álló nagy közösség részévé, ami számunkra gyakran túlságosan elvont. Ezért fontos, hogy ezt az érzést kis közösségekben tapasztaljuk meg. Segítsék példájukkal a településükön élő többi keresztényt, hogy csatlakozzanak ehhez a közösséghez. Jó, ha találna olyan munkatársakat, akikkel együtt tudnak dolgozni” – mondta a püspök.

Ebéd után a jelenlévők az idei lelkipásztori év témáját vitatták meg, amely a diakónia, a felebarát szolgálata.

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban a 16 órakor kezdődő püspöki szentmisén az állandó diakonátusra készülők felvételére (admissio szertartása) és akolitusavatásra került sor, továbbá a 62 végzősnek átnyújtották az okleveleket.

A liturgián koncelebrált az egyházmegye papjainak népes csoportja, a zenei szolgálatot Dumitresc Emil kántor látta el. A szentmisét bemutató főpásztor a következő szavakkal kezdte homíliáját: „A mai nap különösen fontos egyházmegyénk életében. Ez a 62 személy három éven át készült arra, különböző csoportokban, hogy Krisztus tanítványa legyen mint akolitus, előimádkozó, csoportvezető és gyakorlati szolgálattevő. Ez egyúttal különleges nap a három állandó diakónusjelölt számára is. Azok, akik elvégezték a tanfolyamot, oklevelet és küldetést kapnak Isten országának építéséhez – fogalmazott a megyés püspök.

„Vegyétek a kenyér és a bor kelyhét az Eucharisztia ünneplésére, és úgy éljetek, hogy méltóképpen szolgálhassatok az Úr asztalánál és az egyházban” – hangzottak a főpásztor szavai az akolitusok beiktatásakor. Az oklevelek átadását követően Pál József Csaba megyés püspök köszönetet mondott Szilvágyi Zsolt pasztorális helynöknek, valamint a Család- és Felnőttpasztorációs Iroda munkatársainak a tanfolyam jó megszervezéséért és lebonyolításáért, és Szent Gellért-érmet adományozott mindannyiuknak.

A résztvevők Temesvár, Arad, Pécska, Lugos, Karánsebes, Resicabánya, Újarad, Krassóvár, Nagyszentmiklós, Újmoldova, Újszentes, Buziásfürdő, Perjámos, Temesszlatina, Óbesenyő egyházközségekből érkeztek.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája