Nehéz idők

0
115
Gúzsba kötve... Illusztráció: Pixabay

A nyomtatott sajtó erdélyi történetében gyászos évként vonul be a 2022-es esztendő. Több sajtóterméket is tavaly nyomtattak utoljára. Augusztus 31-én jelent meg a Szatmári Friss Újság utolsó nyomtatott lapszáma, Szatmár megye egyetlen magyar nyelvű napilapja. December 30-tól felfüggesztették a Príma Press Kft. által kiadott lapok nyomtatott változatát. Így megszűnt a korábban több magyar nyelvű erdélyi napilapot magába olvasztó Székelyhon, az 1999-ben alapított magyar nyelvű, országos terjesztésű romániai közéleti újság, a Krónika,illetvea Székely Hírmondó,a Heti Hirdető és a Nőileg havilap. Ezzel egy időben a lapterjesztést és kézbesítést, valamint a lapkereskedelmet is felfüggesztették.

Utóbbi döntés a kiadónkat is közvetlenül érintette, hiszen lapjaink egy jelentős részét az általuk működtetett terjesztési hálózaton keresztül juttattuk célba, így bennünket is kihívás elé állított az új évtől kialakuló helyzet. Igyekeztünk megoldást találni, a terjesztőink új utakat kerestek a már meglévő olvasóinkhoz, hogy ők változatlanul, hétről hétre kézhez kaphassák a Vasárnapot.

A bezárások mögött számos érv megjelent, a gazdasági válság, a háború, az emelkedő papír- és üzemanyagárak, az olvasóközönség apadása, a támogatások, források elapadása… Ugyanakkor a megosztottság egymásnak csapó hullámai a szélsőségekbe taszítják az erről való értelmes beszédet, a szembenézést, a veszteség feldolgozását. Ki kell mondani, hogy hatalmas veszteség érte az erdélyi magyar közéletet és nyilvánosságot, akár a lapcsaládnak, akár ellene szurkoltak a közösség tagjai. A széles körű tájékozódás lehetősége, a sokszínűség és többszólamúság akkor is érték, ha nem minden leütött és kinyomtatott betű pontosan úgy írja le a valóságot, ahogyan mi látjuk, ha olykor történtek tévedések, elírások, nézetkülönbségek, akkor is a közösség szolgálata, a tájékoztatás és az informálás nemes célja vezérelte az immár meg nem jelenő lapok munkatársait.

Mert újságot írni hosszú távon csak úgy lehet, ha az ember elkötelezett a hivatása és az emberek szolgálata mellett. Valódi újságot csak az igazság szeretete, a tájékozottság és tájékoztatás, a közszolgálatiság jegyében lehet készíteni. Az egyház január 24-én Szalézi Szent Ferencre emlékezik, akit az írók és újságírók védőszentjeként tisztelnek: az elmúlt időben Ferenc pápa ezen a napon szokta keltezni a társadalmi kommunikáció világnapjára írt üzenetét. Kérjük Szent Ferenc közbenjárását az erdélyi magyar média fennmaradásáért, illetve figyeljünk Ferenc pápa üzenetére: mindig érdemes megszívlelni azt!

Az írás megjelent a Vasárnap 2023/4-es számában.