Jézus mindenkié

Vízkeresztkor Urunk megjelenését ünnepeljük

0
362
El Greco festménye (1568)

Kétezer évvel ezelőtt egy kis palesztinai városka felett, az éjszaka sötétjében megjelent egy fényes csillag, hogy megtudja a világ a legnagyobb csodát: földre lépett az Isten. Kezet kapott, hogy mindenkit megölelhessen. Lábat kapott, hogy mindenkihez elmehessen. Szívet kapott, hogy mindenkit szerethessen. Vízkeresztkor, Urunk megjelenésének napján azt ünnepli a keresztény világ, hogy ez a közénk született kisded felragyogtatta a világ előtt, hogy ő nemcsak ember, hanem Isten is. Nagy Szent Leó pápa írja: „Aki karácsonykor a Szűztől született, azt ma megismerte a világ mint Istent.” Az ünnepi evangéliumban három napkeleti bölcs áll előttünk. Ezek a bölcsek a nép fiai voltak, elsősorban pogány emberek és nem zsidók. Mégis elmentek meglátogatni a betlehemi gyermeket.

Vízkereszt ünnepén az evangéliumban a három napkeleti bölcs látogatásáról olvashatunk. A bölcsekről, akikben egyházunk a kezdeti időktől az Istenre találó ember képét látta. Lelki értelemben mi magunk is megjelenünk benne. Mi, halandó emberek, akik folyton keressük Isten jelenlétét a világban, életünkben.

Megcsodáljuk a három napkeleti bölcs nyitottságát, kitárt szívét. Ők látták az égi jelet, hallották a jövendölést és útra keltek. Több száz kilométert tettek meg egy veszélyekkel teli úton anélkül, hogy pontosan tudták volna, hová kell menniük. Még akkor sem estek kétségbe, amikor utazásuk során a csillag egy időre eltűnt a szemük elől. Nem hagyták abba az útjukat, nem mondták azt, hogy tévedtek, nem háborodtak fel, hogy idáig elhozta őket a csillag, most meg eltűnt. Hanem bátran mentek tovább. Minderre azért voltak képesek, mert nyitott szívvel mentek!

Bennük magunkra ismerhetünk. Olykor megtörténik, hogy az életünk vezércsillaga mintha eltűnne a szemünk elől, persze nem ő tűnik el, csak a mi szemünk gyenge, hogy meglássuk fényét. Tanítson az ünnep arra, hogy a bölcsekhez hasonlóan mi is felismerjük Jézusban az Isten Fiát. Soha ne veszítsük szemünk elől, akkor sem, ha talán egy időre nem érezzük a jelenlétét.

Kovács József spirituális, plébános

Az írás megjelenik a Vasárnap 2023/2-es számában.