Fellobbant a második adventi gyertya egyházmegyéinkben

0
304

Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog már két kis gyertyaláng! Ha zörget Jézus, jól figyelj ám, betér a szívünk ajtaján! Ujjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr!

A második adventi gyertyát gyújtották meg a gyulafehérvári székesegyház előtt felállított adventi koszorún december 3-án, szombaton.

Az érsekség munkatársai és a hívek jelenlétében László Szabolcs főesperes-plébános a várakozásról beszélt: „Kérjük a kegyelmet, nemcsak ezen az estén, hanem az adventi szent időben, hogy készítsük az Úr érkezésének útját bűnbánattal, imával és szerető jó cselekedetekkel.”

A Miatyánk elimádkozása után László Szabolcs plébános megáldotta a jelenlevőket.

A temesvári egyházmegyében a vingai kultúrotthonban december 3-án, szombaton délután több mint 150 fiatal gyűlt össze a marosi főesperesség több plébániájáról, hogy részt vegyen a lelki programon és a szentmisén, amelynek keretében meggyújtották az adventi koszorú második gyertyáját. 

A program gyufásdobozokból összeállított, színes adventi naptárak készítésével kezdődött. Egyedi naptárak készültek, amelyek a jelenlévő képzelőerejét és kézügyességét tükrözték. Az arad-ségai egyházközség fiataljai román és magyar nyelvű advent jelenettel készültek.

Délután 5 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatott be szentmisét, koncelebráltak mindazok a lelkipásztorok, akik elkísérték a fiatalokat a találkozóra. A szentmise zenei szolgálatát a temesvári Harmonia Christi énekkar látta el Călin Iustin vezetésével.

A szentmise kezdetén a főpásztort Piry Radulov vingai plébános üdvözölte. „A második gyertya a fény és a remény növekedését jelenti, azt jelenti, hogy a lelkünkben is több fény van” – mondta a fiatalokhoz és a hívekhez intézve szavait a megyés püspök, arra buzdítva őket, hogy a gyónás szentségében kiengesztelődve az Úrral készüljenek Megváltónk születésének ünnepére. Román nyelvű homíliájában Sima Mihai Milan krassócsörgői plébános a következőképpen fogalmazott: ,,Jézus minden évben arra hív minket, hogy megünnepeljük születésnapját. Azért vagyunk ma itt, hogy ajándékot készítsünk neki, ajándékot, amelyet karácsony éjjelén jelképesen odaviszünk Jézusnak a jászolhoz. Milyen ajándékot vihetünk neki? A legértékesebb ajándék te vagy, én vagyok, és mi mindannyian vagyunk. Krisztusnak szüksége van ránk.”


Magyar nyelvű szentbeszédében Miklós Csaba majláthfalvi plébános arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy legyenek figyelmesebbek a körülöttük élőkkel, de különösen is figyeljenek jobban oda Istenre és a szüleikre. ,,Az advent a virrasztás, az odafigyelés ideje. Figyelni Istenre. Istenre kétféleképpen lehet odafigyelni: a dicsőítésben és a csendben. Most a csendnek van itt az ideje. Hogyan lehet Istenre csendben odafigyelni? Kapcsolj ki mindent, ami hamis fényt és hangot ad, mert azok zavarnak. Légy figyelmesebb arra, ami körülötted történik, azokkal, akikkel találkozol” – szólt a fiatalokhoz a majláthfalvi plébános.

Adventi jótékonysági vásárt tartottak Nagyváradon mintegy 20 plébánia és 10 egyházi civil szervezet részvételével a nagyváradi római katolikus püspökség szervezésében.

A jótékonysági adventi vásár melynek záróakkordjaként a Caritas Catolica, a Máltai Szeretetszolgálat, az Élet az Autizmusért Egyesület, valamint a kedvezményezett Páli Szent Vince Társaság mentőszolgálatának képviselői közösen gyújtották meg a második adventi gyertyát.

Böcskei László megyés püspök úgy fogalmazott: a második gyertyát lángra lobbantva, Istent keresve, találkozzunk egymással. Egymás felé elindulva gyújtsunk fényt ne csak a saját hanem mások, közösségeink életében is.

December 3-án, szombaton lángra lobbant a nagybányai Szentháromság-templom előtti téren felállított adventi koszorú második gyertyája.

MEGOSZTÁS