A szolgálat által hozunk fényt

0
257

Ezzel a mottóval és témával szervezte meg az advent első vasárnapját megelőző szombaton a Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a főként cseh hívekből álló tiszafai (Eibenthal) római katolikus közösség a bánsági hegyvidéki főeperesség fiataljainak hagyományos találkozóját, amelynek keretében meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.

A nap programjában katekézis, kiscsoportos beszélgetés és kiértékelő, műhelymunkák, végezetül pedig ünnepi szentmise szerepelt, amelyet idén Pál József Csaba megyés püspök celebrált. A bánsági hegyvidéki főeperesség szinte valamennyi egyházközségéből és Temesvárról érkezett fiatalokat a helyi fiatalok szívélyesen fogadták, a vendégeket a templom előtt hagyományos édestúrós-lekváros kolač-csal és forró teával várták.

A program 11 órakor katekézissel kezdődött amelyet Sima Mihai Milan krassócsörgői plébános tartott A szolgálat által hozunk fényt címmel. ,,Csak akkor értékeljük igazán a fényt, amikor sötétségben vagyunk. Fény nélkül nem tudjuk, merre menjünk, eltévedünk, és nem érünk célhoz. Az igazi világosság Jézus Krisztus. Isten arra hív minket, hogy ragyogjunk a világban, hogy mások meglássák bennünk a fényt, és megtapasztalják Isten szeretetét és irgalmát. Csak akkor lehetünk világosság a világban, ha Jézus példáját követjük, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Akkor leszünk a világosság gyermekei, ha Jézushoz hasonlóan szeretettel és alázattal szolgáljuk azokat, akik segítségre szorulnak”  – fogalmazott az előadó.

A kiscsoportos megbeszélésekhez a következő kérdéseket javasolták: Mit jelent számomra, hogy a világosság gyermeke vagyok? Hogyan élhetem meg ezt? Melyek azok a konkrét tettek, amelyekkel világosságot hozhatok mások életébe, a családom, a plébániám, a közösségem életébe? A megbeszéléshez a hat csoport rendelkezésére bocsátották a plébániaépület néhány helyiségét, továbbá a helyi Polgármesteri Hivatal két termét és az éttermet, ahol délben minden résztvevőnek megterítettek ebédre. A helyi közösség fiataljai ismét tanúságot tettek vendégszeretetükről, segítettek a felszolgálásban és gondoskodtak arról, hogy senki ne maradjon éhen.

A kiértékelőn a csoportok képviselői röviden összefoglalták a megbeszélésen elhangzottakat, és a következőket emelték ki: a világosság gyermekei Isten gyermekei, akik hitben élnek, Jézus tanításai szerint, mindig bízva az Úrban, szolgálva őt és a rászorulókat. A konkrét tetteket illetően a fiatalok a következőket sorolták fel: közel lenni a körülöttük élő emberekhez, ott lenni, ha segítségre van szükségük, támogatni a szegényeket, nem pedig magukra hagyni őket, odafigyelni a fogyatékkal élőkre és hátrányos helyzetű emertársakra, lemondani a saját büszkeségről, egóról, áldozatot hozni és másokat előtérbe helyezni, önkénteskedni, imádkozni.

Ebéd után műhelymunkák következtek, ahol a fiatalok adventi koszorúkat készíthettek. A szervezők fenyőágakkal, drótkeretekkel és számos ünnepi kiegészítővel készültek. A találkozó legünnepélyesebb mozzanata a Pál József Csaba megyés püspök által celebrált pontifikális szentmise volt, amelynek során egy fiatal lány meggyújtotta az első gyertyát a templom egyik mellékoltárán elhelyezett adventi koszorún. A szentmise zenei szolgálatát a helyi ifjúsági kórus látta el. A liturgián a fiatalokat a találkozóra elkísérő lelkipásztorok koncelebráltak.

Homíliájában a főpásztor az advent első vasárnapjára vonatkozó evangéliumi részhez kapcsolódóan a következőképpen fogalmazott: ,,Jézus azt mondja: virrasszatok, hogy nektek is boldog életetek legyen. Maradjatok együtt az imádságban azzal, aki karácsonykor megszületett, és akinek a születésnapját készülünk megünnepelni. Sokan vannak, akik a karácsonyban nem látnak mást, mint a feldíszített fát, az ajándékokat, a szórakozást. Talán mi is gyakran vakok voltunk, talán mi sem vettük észre Isten cselekedeteit, csak azt, amit az emberek tettek. Kérjünk Istentől új szemeket, a lélek szemeit, amelyek felfedezik, hogy milyen csodálatosan működik Isten.”

A szentbeszédet követően a resicabányai Köstner Marybel tett tanúságot megosztva a jelenlévőkkel adventi gondolatait: ,,Advent a Megváltónk, Jézus Krisztus eljövetelére való várakozás ideje. Advent kezdetén személyes szabályokat állítok fel magamnak, amelyek alapján igyekszem javítani keresztényi magatartásomon. Az advent, a böjt és az imádság négy hete alatt ugyanis felfedeztem, hogy Isten sok lehetőséget küld nekem, amelyek által megvalósíthatom elhatározásaimat.”

A szentmise végén Sima Mihai Milan plébános bejelentette, hogy jövőre a hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozójára és az első adventi gyertya meggyújtására a krassócsörgői plébánián kerül sor.

Lucacela Davor orsovai plébános, amely egyházközséghez a tiszafai filia tartozik, köszönetet mondott Pál József Csaba megyés püspöknek, hogy bemutatta a szentmisét és ezen a napon együtt ünnepelt a fiatalokkal, a helyi hatóságoknak a jó együttműködésért, a szervezőknek és a fiatal önkénteseknek az erőfeszítéseikért.

Egy nap és egy találkozó megannyi sok szép élménnyel és gondolattal, szavak és tettek által tükrözött tanúságtételekkel, új barátságokkal, közös imával és lelki felkészüléssel Megváltónk, Jézus Krisztus születésének ünnepére, a karácsonyra.

A temesvári püspökség sajtóirodája